MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH GIA LAI

MÃ ZIP CODE TỈNH GIA LAI

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH GIA LAI  LÀ 600000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh GIA LAI do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH GIA LAI

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Pưh 605050 Bưu cục cấp 2 Chư Pưh Thôn Hòa Tín, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Pưh 604990 Điểm BĐVHX Ia Dreng Làng Tung Dao, Xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Pưh 605000 Điểm BĐVHX Ia Hrú Thôn Phú Quang, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Pưh 605080 Điểm BĐVHX Ia Phang Thôn Hòa Lộc, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Pưh 605100 Điểm BĐVHX Ia Le Thôn Phú An, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Pưh 605136 Điểm BĐVHX Ia Hla Làng Tai Pêr, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Pưh 607204 Hòm thư Công cộng Xã Chư Don Làng Pleii Thơh Ga A, Xã Chư Don, Huyện Chư Pưh
Tỉnh Gia Lai Huyện Phú Thiện 606900 Bưu cục cấp 2 Phú Thiện Khu phố 1, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện
Tỉnh Gia Lai Huyện Phú Thiện 605370 Điểm BĐVHX Ia Yeng Thôn Kte Lớn A, Xã Ia Yeng, Huyện Phú Thiện
Tỉnh Gia Lai Huyện Phú Thiện 605380 Điểm BĐVHX Chư A Thai Thôn Chí Linh, Xã Chư A Thai, Huyện Phú Thiện
Tỉnh Gia Lai Huyện Phú Thiện 605400 Điểm BĐVHX Ia Sol Thôn A Dứt, Xã Ia Sol, Huyện Phú Thiện
Tỉnh Gia Lai Huyện Phú Thiện 605420 Điểm BĐVHX Ia Piar Thôn Thanh Trang, Xã Ia Piar, Huyện Phú Thiện
Tỉnh Gia Lai Huyện Phú Thiện 605440 Điểm BĐVHX Ia Hiao Thôn Tân Phú A, Xã Ia Hiao, Huyện Phú Thiện
Tỉnh Gia Lai Huyện Phú Thiện 605540 Điểm BĐVHX Ia Ke Thôn Lê Tăng B, Xã Ia AKe, Huyện Phú Thiện
Tỉnh Gia Lai Huyện Phú Thiện 605570 Điểm BĐVHX Ia Peng Thôn Thanh Bình, Xã Ia Peng, Huyện Phú Thiện
Tỉnh Gia Lai Huyện La Pa 606600 Bưu cục cấp 2 Ia Pa Thôn Blôm, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện La Pa 606710 Bưu cục cấp 3 Ia Mrơn Thôn Ama Rin 1, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Ia Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện La Pa 606670 Điểm BĐVHX Ia Broái Thôn Buôn Broái, Xã Ia Broái, Huyện Ia Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện La Pa 606660 Điểm BĐVHX Ia Tul Thôn Bôn Biah A, Xã Ia Tul, Huyện Ia Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện La Pa 606690 Điểm BĐVHX Ia Trok Thôn Quý Đức, Xã Ia Trok, Huyện Ia Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện La Pa 606680 Điểm BĐVHX Ia Kdăm Thôn Plơi Toan 1, Xã Ia K’Đăm, Huyện Ia Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện La Pa 606730 Điểm BĐVHX Chư Mố Thôn Ama Lim 1, Xã Chư Mố, Huyện Ia Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện La Pa 606640 Điểm BĐVHX Kim Tân Thôn 2, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện La Pa 606620 Điểm BĐVHX Chư Răng Thôn Bình Tây, Xã Chư Răng, Huyện Ia Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện La Pa 606601 Điểm BĐVHX Pờ Tó Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện La Pa 606615 Đại lý bưu điện Pờ Tó Thôn Chư Gu, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Pơ 606400 Bưu cục cấp 2 Đak Pơ Thôn 2, Xã Đak Pơ, Huyện Đak Pơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Pơ 606450 Điểm BĐVHX Cư An Thôn Hiệp An, Xã Cư An, Huyện Đak Pơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Pơ 606510 Điểm BĐVHX An Thành Thôn 3, Xã An Thành, Huyện Đak Pơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Pơ 606531 Điểm BĐVHX Hà Tam Thôn 3, Xã Hà Tam, Huyện Đak Pơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Pơ 606430 Điểm BĐVHX Tân An Thôn Tân Hiệp, Xã Tân An, Huyện Đak Pơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Pơ 606480 Điểm BĐVHX Yang Bắc Làng Đak Yang, Xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Pơ 606420 Điểm BĐVHX Phú An Thôn An Hòa, Xã Phú An, Huyện Đak Pơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Pơ 606460 Điểm BĐVHX Ya Hội Làng Breng, Xã Ya Hội, Huyện Đak Pơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Pơ 606408 Điểm BĐVHX Đak Pơ Thôn 2, Xã Đak Pơ, Huyện Đak Pơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606000 Bưu cục cấp 2 Krông Pa Sô´08, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606130 Bưu cục cấp 3 Ia Siêm Thôn Chợ, Xã Ia Rsươm, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606030 Điểm BĐVHX Ia Mláh Thôn Hòa Mỹ, Xã Ia Mlah, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606050 Điểm BĐVHX Đất Bằng Buôn Ama Hleo, Xã Đất Bằng, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606070 Điểm BĐVHX Chư Gu Buôn Ma Tập đoàn 7, Xã Chư Gu, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606090 Điểm BĐVHX Chư Rcăm Thôn Xóm Mới, Xã Chư Rcăm, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606110 Điểm BĐVHX Ia Rsai Thôn Tân Lập, Xã Ia Rsai, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606150 Điểm BĐVHX Uar Tổ Điểm 11, Xã Uar, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606170 Điểm BĐVHX Chư Drăng Buôn Hli Ớt, Xã Chư Drăng, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606190 Điểm BĐVHX Phú Cần Thôn Đông Hưng, Xã Phú Cần, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606210 Điểm BĐVHX Chư Ngọc Thôn 7/3, Xã Chư Ngọc, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606230 Điểm BĐVHX Ia Rmok Buôn Ma Dan, Xã Ia Rmok, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606250 Điểm BĐVHX Ia Dreh Buôn Trinh, Xã Ia Dreh, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Krông Pa 606270 Điểm BĐVHX Krông Năng Buôn Tối, Xã Krông Năng, Huyện Krông Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605700 Bưu cục cấp 2 Kông Chro Sô´215, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605780 Điểm BĐVHX Đắk Tờ Pang Làng Brăng, Xã Đăk Tơ Pang, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605790 Điểm BĐVHX Kông Yang Thôn 4, Xã Kong Yang, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605810 Điểm BĐVHX An Trung Thôn 6, Xã An Trung, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605830 Điểm BĐVHX Chư Krey Làng Sơ Rơn, Xã Chư Krey, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605850 Điểm BĐVHX Yang Trung Thôn 9, Xã Yang Trung, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605870 Điểm BĐVHX Chơ Long Làng Klăk, Xã Chơ Long, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605720 Điểm BĐVHX Ya Ma Làng Tnùng 2, Xã Ya Ma, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605730 Điểm BĐVHX Sró Làng Quel, Xã SRó, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605760 Điểm BĐVHX Đắk Sông Làng Kchăng, Xã Đắk Song, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605890 Điểm BĐVHX Yang Nam Làng Rơng, Xã Yang Nam, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605924 Điểm BĐVHX Đak Pling Làng Mèo Lớn, Xã Đak Pling, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605947 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Pơ Pho Làng Xúc Rờn S, Xã Đắk Pơ Pho, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro 605937 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Kơ Ning Làng Nhang Lớn, Xã Đắk Cơ Ninh, Huyện Kông Chro
Tỉnh Gia Lai Thị Xã Ayun Pa 605300 Bưu cục cấp 2 Ayun Pa Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa
Tỉnh Gia Lai Thị Xã Ayun Pa 605500 Điểm BĐVHX Ia Rtô Buôn Phu Ma Nher 2, Xã Ia Rtô, Thị xã Ayun Pa
Tỉnh Gia Lai Thị Xã Ayun Pa 605510 Điểm BĐVHX Ia Sao Thôn Quyết Thắng, Xã Ia Sao, Thị xã Ayun Pa
Tỉnh Gia Lai Thị Xã Ayun Pa 605395 Điểm BĐVHX Chư Băh Buôn Hiao, Xã Chư Băh, Thị xã Ayun Pa
Tỉnh Gia Lai Thị Xã Ayun Pa 605396 Hòm thư Công cộng Xã Chư Băh Buôn BI R, Xã Chư Băh, Thị xã Ayun Pa
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 604700 Bưu cục cấp 2 Chư Sê Sô´723, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 604790 Điểm BĐVHX Ayun Làng Tung Ke 1, Xã A Yun, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 604760 Điểm BĐVHX Ia LBá Thôn Tứ Kỳ Nam, Xã AL Bá, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 604810 Điểm BĐVHX Bờ Ngoong Thôn Đồng Tâm, Xã Bờ Ngoong, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 604840 Điểm BĐVHX Ia Tiêm Thôn 19, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 604870 Điểm BĐVHX Ia Glai Thôn Điểm 3, Xã Ia Glai, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 604890 Điểm BĐVHX Dun Thôn Greo Pết, Xã Dun, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 604920 Điểm BĐVHX Ia Hlốp Thôn 1, Xã Ia Hlốp, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 604940 Điểm BĐVHX Ia Blang Thôn 3, Xã Ia Blang, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 605030 Điểm BĐVHX Hbông Làng Dek, Xã H Bông, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 604970 Điểm BĐVHX Ia Ko Làng O Bung, Xã Ia Ko, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 605149 Điểm BĐVHX Bar Măih Làng Phăm Klăn 2, Xã Bar Măih, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 605157 Điểm BĐVHX Chư Pơng Thôn Kênh Siêu, Xã Chư Pơng, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 604702 Đại lý bưu điện Ngã Ba Chư Sê Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 605002 Hòm thư Công cộng Xã Ia Pal Thôn 1, Xã Ia Pal, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Sê 605023 Hòm thư Công cộng Xã Kông HTok Thôn Chư Ruỗi, Xã Kông HTok, Huyện Chư Sê
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604200 Bưu cục cấp 2 Chư Prông Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604280 Điểm BĐVHX Ia Phìn Thôn Duy Tiên, Xã Ia Phìn, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604260 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604310 Điểm BĐVHX Thăng Hưng Thôn 1, Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604307 Điểm BĐVHX Bàu Cạn Thôn Đồng Tâm, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604330 Điểm BĐVHX Bình Giáo Thôn Tân Lạc, Xã Bình Giáo, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604350 Điểm BĐVHX Ia Boòng Làng Sơr, Xã Ia Boòng, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604240 Điểm BĐVHX Ia Tôr Làng Ó, Xã Ia Tôr, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604370 Điểm BĐVHX Ia O Làng Sung, Xã Ia O, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604380 Điểm BĐVHX Ia Me Thôn Xuân Me, Xã Ia Me, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604400 Điểm BĐVHX Ia Vê Làng Donh, Xã Ia Vê, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604430 Điểm BĐVHX Ia Pia Làng Lê Ngó, Xã Ia Pia, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604450 Điểm BĐVHX Ia Púch Làng Gioòng, Xã Ia Púch, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604470 Điểm BĐVHX Ia Lâu Thôn Cao Lạng, Xã Ia Lâu, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604460 Điểm BĐVHX Ia Mơ Làng Krông, Xã Ia Mơr, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604490 Điểm BĐVHX Ia Ga Thôn Thống Nhất, Xã Ia Ga, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604500 Điểm BĐVHX Ia Piơr Thôn 5, Xã Ia Piơr, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604521 Điểm BĐVHX Ia Drang Thôn An Hòa, Xã Ia Đrăng, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Prông 604271 Hòm thư Công cộng Xã Ia Băng Làng Phun, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông
Tỉnh Gia Lai Huyện Đức Cơ 603800 Bưu cục cấp 2 Đức Cơ Sô´212, Đường Quang Trung, Thị Trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đức Cơ 603920 Điểm BĐVHX Ia Krêl Thôn Thanh Giáo, Xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đức Cơ 603940 Điểm BĐVHX Ia Din Thôn Đồng Tâm 2, Xã Ia Din, Huyện Đức Cơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đức Cơ 603960 Điểm BĐVHX Ia Dơk Làng Dơk Ngol, Xã Ia Dơk, Huyện Đức Cơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đức Cơ 603980 Điểm BĐVHX Ia Kla Thôn Ia Tang, Xã Ia Kla, Huyện Đức Cơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đức Cơ 604000 Điểm BĐVHX Ia Dom Thôn Móc Đen, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đức Cơ 604020 Điểm BĐVHX Ia Lang Làng Le 1, Xã Ia Lang, Huyện Đức Cơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đức Cơ 604030 Điểm BĐVHX Ia Kriêng Làng Ấp, Xã Ia Kriêng, Huyện Đức Cơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đức Cơ 604060 Điểm BĐVHX Ia Nan Thôn Làng Nú, Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ
Tỉnh Gia Lai Huyện Đức Cơ 604050 Điểm BĐVHX Ia Pnôn Làng Bò, Xã Ia Pnôn, Huyện Đức Cơ
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603400 Bưu cục cấp 2 Ia Grai Sô´275, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603510 Bưu cục cấp 3 Chư Nghé Làng Tung Breng, Xã Ia Krai, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603450 Điểm BĐVHX Ia Yok Thôn Lập Thành, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603451 Điểm BĐVHX Ia Sao Làng Ó, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603480 Điểm BĐVHX Ia Hrung Thôn Thanh Hà 2, Xã Ia Hrung, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603600 Điểm BĐVHX Ia Pếch Làng O Pếch, Xã Ia Pếch, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603580 Điểm BĐVHX Ia Chĩa Làng Beng, Xã Ia Chĩa, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603511 Điểm BĐVHX Ia Krái Làng Doch Krúe, Xã Ia Krai, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603531 Điểm BĐVHX Ia Tô Thôn 1, Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603430 Điểm BĐVHX Ia Dêr Làng Blang 1, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603561 Điểm BĐVHX Ia O Làng O, Xã Ia O, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603621 Điểm BĐVHX Ia Khai Làng Dyang Blo, Xã Ia Khai, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603560 Bưu cục cấp 3 Sê San 4 Làng Tăng, Xã Ia O, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603647 Điểm BĐVHX Ia Grăng Làng Mèo, Xã Ia Grăng, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603671 Hòm thư Công cộng Xã Ia Bă Thôn Phù Tiên, Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện La Grai 603693 Hòm thư Công cộng Xã Ia Yok Thôn Tân Hợp, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603000 Bưu cục cấp 2 Chư Păh Khu phố 2, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603230 Điểm BĐVHX Ya Ly Thôn Ia Ly, Xã Ia Ly, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603110 Điểm BĐVHX Hoà Phú Thôn 3, Xã Hoà Phú, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603030 Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng Thôn 4, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603210 Điểm BĐVHX Ia Nhin Thôn 1, Xã Ia Nhin, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603190 Điểm BĐVHX Ia Ka Làng Mrông Yỗ 1, Xã Ia Ka, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603060 Điểm BĐVHX Chư Jôr Thôn Ngô Sơn, Xã Chư Jôr, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603070 Điểm BĐVHX Chư Đang Yă Làng Yar, Xã Chư Đang Ya, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603090 Điểm BĐVHX Hà Tây Làng Kon Sơ Lăng, Xã Hà Tây, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603080 Điểm BĐVHX Đắk Tờ Ver Làng cụm tập thể, Xã Đắk Tơ Ver, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603120 Điểm BĐVHX Ia Khươl Thôn Đại An, Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603140 Điểm BĐVHX Ia Phí Làng Kte, Xã Ia Phí, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603171 Điểm BĐVHX Ia Mơ Nông Thôn Ia Lok, Xã Ia Mơ Nông, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh 603160 Điểm BĐVHX Nghĩa Hoà Thôn 1, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Chư Păh
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602600 Bưu cục cấp 2 Kbang Sô´40, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn K’Bang, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602680 Điểm BĐVHX Sơn Lang Thôn 6, Xã Sơn Lang, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602630 Điểm BĐVHX Đông Thôn 6, Xã Đông, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602840 Điểm BĐVHX Nghĩa An Thôn 1, Xã Nghĩa An, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602700 Điểm BĐVHX Đăk Rong Thôn 1, Xã Đăk Rong, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602850 Điểm BĐVHX Tơ Tung Bản 7, Xã Tơ Tung, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602890 Điểm BĐVHX Kông Lơng Khơng Thôn 9, Xã Kông Lơng Khơng, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602910 Điểm BĐVHX Kông Bờ La Làng Groi, Xã Kông Bờ La, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602820 Điểm BĐVHX Đăk Hlơ Thôn 2, Xã Đắk HLơ, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602770 Điểm BĐVHX Krong Thôn 2, Xã KRong, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602660 Điểm BĐVHX Sơ Pai Thôn 1, Xã Sơ Pai, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602810 Điểm BĐVHX Kon Pne Thôn 1, Xã Kon Pne, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602740 Điểm BĐVHX Lơ Ku Thôn 1, Xã Lơ Ku, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang 602934 Hòm thư Công cộng Xã Đăk SMar Làng Cam, Xã Đắk Smar, Huyện K’Bang
Tỉnh Gia Lai Thị Xã An Khê 602400 Bưu cục cấp 2 An Khê Sô´583, Đường Quang Trung, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê
Tỉnh Gia Lai Thị Xã An Khê 602440 Điểm BĐVHX Thành An Thôn 1, Xã Thành An, Thị xã An Khê
Tỉnh Gia Lai Thị Xã An Khê 602420 Điểm BĐVHX Tú An Thôn Cửu Đạo 1, Xã Tú An, Thị xã An Khê
Tỉnh Gia Lai Thị Xã An Khê 602401 Điểm BĐVHX Song An Thôn An Thượng, Xã Song An, Thị xã An Khê
Tỉnh Gia Lai Thị Xã An Khê 602410 Điểm BĐVHX Cửu An Thôn An Điền Nam, Xã Cửu An, Thị xã An Khê
Tỉnh Gia Lai Thị Xã An Khê 602585 Hòm thư Công cộng Xã xuân an Thôn An Thạch, Xã Xuân An, Thị xã An Khê
Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang 602100 Bưu cục cấp 2 Mang Yang Tổ 5, Thị Trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang
Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang 602240 Điểm BĐVHX Kon Thụp Làng Đê Chũk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang
Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang 602170 Điểm BĐVHX A Yun Thôn 1, Xã A Yun, Huyện Mang Yang
Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang 602141 Điểm BĐVHX Hra Thôn Phú Yên, Xã H Ra, Huyện Mang Yang
Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang 602130 Điểm BĐVHX Đăk Yă Thôn Châu Sơn, Xã Đắk Yă, Huyện Mang Yang
Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang 602200 Điểm BĐVHX Đắk Djrăng Thôn Tân Phú, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang
Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang 602220 Điểm BĐVHX Lơ Pang Làng Hlim, Xã Lơ Pang, Huyện Mang Yang
Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang 602260 Điểm BĐVHX Đê Ar Làng Ar Sek, Xã Đê Ar, Huyện Mang Yang
Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang 602300 Điểm BĐVHX Kon Chiêng Làng Đê Bchăk, Xã Kon Chiêng, Huyện Mang Yang
Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang 602280 Điểm BĐVHX Đăk Trôi Làng Đê Kối, Xã Đắk Trôi, Huyện Mang Yang
Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang 602355 Đại lý bưu điện Ya Trung Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang
Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang 602210 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Djăng Thôn Linh Nham, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang
Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang 602356 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Ta Ley Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601700 Bưu cục cấp 2 Đắk Đoa Sô´168, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601770 Điểm BĐVHX Nam Yang Thôn 2, Xã Nam Yang, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601780 Điểm BĐVHX Kon Gang Làng Kóp, Xã Kon Gang, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601840 Điểm BĐVHX Hà Bầu Làng Bông, Xã Hà Bầu, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601960 Điểm BĐVHX Ia Băng Thôn 5, Xã Ia Băng, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601930 Điểm BĐVHX Trang Thôn Tân Lập, Xã Trang, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601870 Điểm BĐVHX Glar Thôn Tuơh Ktu, Xã Glar, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601890 Điểm BĐVHX A Dớk Làng Bi Ởng, Xã A Dơk, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601910 Điểm BĐVHX Ia Pết Thôn 10, Xã Ia Pết, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601730 Điểm BĐVHX Kdang Thôn Cầu Vàng, Xã KDang, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601720 Điểm BĐVHX Tân Bình Thôn 3, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601800 Điểm BĐVHX Hải Yang Thôn 1, Xã Hải Yang, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601750 Điểm BĐVHX Hneng Thôn 4, Xã H’Neng, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601990 Điểm BĐVHX Hà Đông Làng Kon Ma Har, Xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 602000 Điểm BĐVHX Đak Krong Thôn 2, Xã Đak Krong, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 601810 Điểm BĐVHX Đak Sơ Mei Thôn Đê Gôh, Xã Đak Sơ Mei, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Huyện Đak Đoa 602067 Hòm thư Công cộng Xã H’nol Làng Bot, Xã H’Nol, Huyện Đak Đoa
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601180 Bưu cục cấp 3 Yên Đỗ Sô´240, Đường Phan Đình Phùng, Phường Yên Đổ, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601160 Bưu cục cấp 3 Biển Hồ Sô´664, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601370 Bưu cục cấp 3 Trà Bá Đường Trường Chinh, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 600000 Bưu cục cấp 1 Pleiku Sô´69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601120 Điểm BĐVHX Biển Hồ 2 Sô´19, Đường NGÔ QUYỀN, Xã Biển Hồ, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601380 Bưu cục cấp 3 Chư Á 1 Sô´246, Đường Lê Duẩn, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601450 Điểm BĐVHX Diên Phú Thôn 6, Xã Diên Phú, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601500 Điểm BĐVHX Gào Làng C, Xã Gào, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601520 Điểm BĐVHX Ia Kênh Làng Mơ Nú, Xã Ia Kênh, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601140 Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn 2, Xã Tân Sơn, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601080 Điểm BĐVHX Trà Đa Thôn 1, Xã Trà Đa, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 600900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Gia Lai Sô´69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601444 Điểm BĐVHX An Phú Thôn 5, Xã An Phú, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601497 Hòm thư Công cộng Xã ChưHDrông Thôn Hàm Rồng, Xã Chư H’Drông, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601050 Kiốt bưu điện Toà Nhà Liên Cơ Quan Tỉnh Đường Nguyễn Du, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601299 Bưu cục cấp 3 Diên Hồng Đường Lê Hồng Phong, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601345 Bưu cục cấp 3 Iakring Sô´150, Hẻm 102, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601645 Đại lý bưu điện Đại Lý Bưu Điện Trường Sơn Sô´258, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku 601112 Đại lý bưu điện Đại Lý Bưu Điện Lý Thái Tổ Sô´444, Đường Lê Đại Hành, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH GIA LAI. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.