MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH ĐẮK NÔNG

MÃ ZIP CODE TỈNH ĐẮK NÔNG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH ĐẮK NÔNG  LÀ 640000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn TỈNH ĐẮK NÔNG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH ĐẮK NÔNG

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Đắk Nông Huyện Tuy Đức 643000 Bưu cục cấp 2 Tuy Đức Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức
Tỉnh Đắk Nông Huyện Tuy Đức 643080 Điểm BĐVHX Quảng Tân Thôn 8, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức
Tỉnh Đắk Nông Huyện Tuy Đức 643040 Điểm BĐVHX Đắk Rtih Thôn 3, Xã Đắk RTih, Huyện Tuy Đức
Tỉnh Đắk Nông Huyện Tuy Đức 643100 Điểm BĐVHX Quảng Trực Thôn 2, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Glong 642700 Bưu cục cấp 2 Đăk Glong Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Glong 642710 Điểm BĐVHX Ðak Ha Thôn I, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Glong 642758 Điểm BĐVHX Đắk R’Măng Thôn 1, Xã Đắk R’Măng, Huyện Đắk Glong
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Glong 642720 Điểm BĐVHX Quảng Sơn Thôn 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Glong 642780 Điểm BĐVHX Ðak Som Thôn 3, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Glong 642837 Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Quảng Hoà 1 Thôn 8, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong
Tỉnh Đắk Nông Huyện Cư Jút 642400 Bưu cục cấp 2 Cư Jút Khối 6, Thị Trấn Ea T’Ling, Huyện Cư Jút
Tỉnh Đắk Nông Huyện Cư Jút 642460 Bưu cục cấp 3 Nam Dong Thôn Trung Tâm, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút
Tỉnh Đắk Nông Huyện Cư Jút 642600 Điểm BĐVHX Trúc Sơn Thôn 6, Xã Trúc Sơn, Huyện Cư Jút
Tỉnh Đắk Nông Huyện Cư Jút 642550 Điểm BĐVHX Đắk Wil Buôn Trum, Xã Đắk Wil, Huyện Cư Jút
Tỉnh Đắk Nông Huyện Cư Jút 642580 Điểm BĐVHX Cư Knia Thôn 4, Xã Cư Knia, Huyện Cư Jút
Tỉnh Đắk Nông Huyện Cư Jút 642490 Điểm BĐVHX Ea Pô Thôn Đắk Thanh, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút
Tỉnh Đắk Nông Huyện Cư Jút 642540 Điểm BĐVHX Đắk Rông Thôn 14, Xã Đắk Drông, Huyện Cư Jút
Tỉnh Đắk Nông Huyện Cư Jút 642418 Điểm BĐVHX Tâm Thắng Thôn 1, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút
Tỉnh Đắk Nông Huyện Krông Nô 642100 Bưu cục cấp 2 Krông Nô Khối Trung Tâm, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô
Tỉnh Đắk Nông Huyện Krông Nô 642240 Điểm BĐVHX Quảng Phú Thôn Phú Trung, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô
Tỉnh Đắk Nông Huyện Krông Nô 642260 Điểm BĐVHX Nam Nung Buôn J Răh, Xã Nam Nung, Huyện Krông Nô
Tỉnh Đắk Nông Huyện Krông Nô 642160 Điểm BĐVHX Nam Xuân Thôn Đắk Xuân, Xã Nam Xuân, Huyện Krông Nô
Tỉnh Đắk Nông Huyện Krông Nô 642157 Điểm BĐVHX Buôn Choah Thôn 1, Xã Buôn Choah, Huyện Krông Nô
Tỉnh Đắk Nông Huyện Krông Nô 642228 Điểm BĐVHX Đức Xuyên Thôn Xuyên Hải, Xã Đức Xuyên, Huyện Krông Nô
Tỉnh Đắk Nông Huyện Krông Nô 642268 Điểm BĐVHX Nâm N Đir Thôn Đắk Pri, Xã Nâm N’Đir, Huyện Krông Nô
Tỉnh Đắk Nông Huyện Krông Nô 642113 Điểm BĐVHX Đăk Mâm Thôn 8, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Mil 641800 Bưu cục cấp 2 Ðak Mil Tổ Dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Mil 641810 Điểm BĐVHX Đức Mạnh Thôn Đức Trung, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Mil 641820 Điểm BĐVHX Đức Lệ Thôn Đức Lệ, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Mil 641880 Điểm BĐVHX ĐắkLao Thôn 1, Xã Đắk Lao, Huyện Đắk Mil
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Mil 641860 Điểm BĐVHX Đắk Gằn Thôn Sơn Thượng, Xã Đắk Gằn, Huyện Đắk Mil
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Mil 641840 Điểm BĐVHX Đắk Rla Thôn 2, Xã Đắk RLa, Huyện Đắk Mil
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Mil 641910 Điểm BĐVHX Đắk Sắk Thôn Xuân Lộc 1, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Mil 641970 Điểm BĐVHX Thuận An Thôn Thuận Hạnh, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Mil 642030 Điểm BĐVHX Đắk Ndrót Thôn 5, Xã Đak NDrót, Huyện Đắk Mil
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Song 641600 Bưu cục cấp 2 Ðak Song Tổ 2, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Song 641601 Điểm BĐVHX Nam Bình 1 Thôn 10, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Song 641660 Điểm BĐVHX Thuận Hạnh Thôn Thuận Lợi, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Song 641630 Điểm BĐVHX Ðak Mol Thôn 3a 3, Xã Đắk Môl, Huyện Đắk Song
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Song 641710 Điểm BĐVHX Trường Xuân Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Song 641680 Điểm BĐVHX Nâm N’Jang Thôn 2, Xã Nâm N’Jang, Huyện Đắk Song
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Song 641772 Điểm BĐVHX Nam Bình 2 Thôn 1, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk Song 641683 Điểm BĐVHX Đăk N’Drung Thôn Đắk Knual, Xã Đắk NDRung, Huyện Đắk Song
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk RLấp 641300 Bưu cục cấp 2 Đắk Rlấp Khối 2, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk RLấp
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk RLấp 641430 Bưu cục cấp 3 Nhân Cơ Thôn 3, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk RLấp
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk RLấp 641460 Điểm BĐVHX Nghĩa Thắng Thôn Quảng Thuận, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk RLấp
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk RLấp 641390 Điểm BĐVHX Quảng Tín Thôn 4, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk RLấp
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk RLấp 641480 Điểm BĐVHX Ðak Sin Thôn 4, Xã Đắk Sin, Huyện Đắk RLấp
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk RLấp 641410 Điểm BĐVHX Kiến Thành Thôn 6, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk RLấp
Tỉnh Đắk Nông Huyện Đắk RLấp 641511 Điểm BĐVHX Đắk Ru Thôn 6, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk RLấp
Tỉnh Đắk Nông Thị Xã Gia Nghĩa 640000 Bưu cục cấp 1 Ðăk Nông Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa
Tỉnh Đắk Nông Thị Xã Gia Nghĩa 641100 Điểm BĐVHX Nghĩa Trung Tổ 5, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa
Tỉnh Đắk Nông Thị Xã Gia Nghĩa 641090 Điểm BĐVHX Quảng Thành Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa
Tỉnh Đắk Nông Thị Xã Gia Nghĩa 641150 Điểm BĐVHX Đắk R’Moan Thôn Tân Hòa, Xã Đắk R’Moan, Thị xã Gia Nghĩa
Tỉnh Đắk Nông Thị Xã Gia Nghĩa 640900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đắk Nông Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa
Tỉnh Đắk Nông Thị Xã Gia Nghĩa 641129 Bưu cục cấp 3 Bưu điện 23 tháng 3 Tổ 2, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa
Tỉnh Đắk Nông Thị Xã Gia Nghĩa 641190 Bưu cục cấp 3 KHL Gia Nghĩa Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa
Tỉnh Đắk Nông Thị Xã Gia Nghĩa 641025 Bưu cục cấp 3 HCC Đắc Nông Sô´25, Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa
Tỉnh Đắk Nông Thị Xã Gia Nghĩa 641185 Bưu cục văn phòng VP BDDT Đắk Nông Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH ĐẮK NÔNG. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.