MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH BẾN TRE

MÃ ZIP CODE TỈNH BẾN TRE

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH BẾN TRE  LÀ 930000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh BẾN TRE do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH BẾN TRE

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 932230 Bưu cục cấp 2 Mỏ Cày Bắc Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 932060 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Bình Ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 932240 Bưu cục cấp 3 Nhuận Phú Tân Ấp Tân Nhuận, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 932100 Điểm BĐVHX Tân Bình Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 932180 Điểm BĐVHX Trường Thịnh Ấp Chợ Mới, Xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 932220 Điểm BĐVHX Tân Thanh Tây Ấp Thanh Tây, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 932160 Điểm BĐVHX Tân Phú Tây Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 932200 Điểm BĐVHX Thanh Tân Ấp Tân Thông 2, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 932140 Điểm BĐVHX Thành An Ấp Đông Trị, Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 932260 Điểm BĐVHX Khánh Thạnh Tân Ấp Tích Phúc, Xã Khánh Thạnh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 932108 Đại lý bưu điện Tân Bình 2 Ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 932109 Đại lý bưu điện Tân Bình 1 Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 932134 Điểm BĐVHX Hòa Lộc Ấp Hòa Hưng, Xã Hoà Lộc, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Bắc 934090 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Ấp Kinh Gãy, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933700 Bưu cục cấp 2 Bình Đại Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933840 Bưu cục cấp 3 Châu Hưng Ấp Hưng Chánh, Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933830 Bưu cục cấp 3 Thới Lai Ấp 1, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933820 Bưu cục cấp 3 Lộc Thuận Ấp Lộc Thành, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933900 Điểm BĐVHX Thới Thuận Ấp Thới Lợi 1, Xã Thới Thuận, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933860 Điểm BĐVHX Thừa Đức Ấp Thừa Trung, Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933880 Bưu cục cấp 3 Thạnh Phước Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933780 Điểm BĐVHX Tam Hiệp Ấp 2, Xã Tam Hiệp, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933720 Điểm BĐVHX Bình Thới Ấp 1, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933800 Điểm BĐVHX Thạnh Trị Ấp 2, Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933850 Điểm BĐVHX Long Hòa Ấp 3, Xã Long Hoà, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933790 Điểm BĐVHX Long Định Ấp Long Phú, Xã Long Định, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933740 Điểm BĐVHX Phú Vang Ấp 2, Xã Phú Vang, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933730 Điểm BĐVHX Định Trung Ấp 1, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933810 Điểm BĐVHX Phú Long Ấp 1, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933760 Điểm BĐVHX Vang Quới Tây Ấp 4, Xã Vang Qưới Tây, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933750 Điểm BĐVHX Vang Quới Đông Ấp 1, Xã Vang Qưới Đông, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933861 Điểm BĐVHX Cồn Nghêu Ấp Thới Lợi 1, Xã Thới Thuận, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933736 Đại lý bưu điện Số 1 Ấp 1, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933708 Đại lý bưu điện Số 9 Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933825 Đại lý bưu điện Số 10 Ấp Lộc Hòa, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Bình Đại 933766 Đại lý bưu điện Thới Lai Ấp 7, Xã Vang Qưới Tây, Huyện Bình Đại
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933300 Bưu cục cấp 2 Ba Tri Khu phố 1, Thị Trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933330 Bưu cục cấp 3 Bảo Thuận Ấp 2, Xã Bảo Thuận, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933380 Bưu cục cấp 3 Phước Tuy Ấp Phước Thới, Xã Phước Tuy, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933430 Bưu cục cấp 3 Mỹ Chánh Ấp Cầu Vỹ, Xã Mỹ Chánh, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933460 Bưu cục cấp 3 An Ngãi Trung Ấp 1, Xã An Ngãi Trung, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933550 Bưu cục cấp 3 Tân Thủy Ấp Tân Định, Xã Tân Thuỷ, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933570 Bưu cục cấp 3 An Thủy Ấp An Bình, Xã An Thuỷ, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933320 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933340 Điểm BĐVHX Phú Lễ Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933350 Điểm BĐVHX Phú Ngãi Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Ngãi, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933360 Điểm BĐVHX Bảo Thạnh Ấp 4, Xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933390 Điểm BĐVHX Tân Xuân Ấp Tân Thanh 2, Xã Tân Xuân, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933404 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Ấp Tân Phú, Xã Tân Mỹ, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933410 Điểm BĐVHX Mỹ Nhơn Ấp 1, Xã Mỹ Nhơn, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933420 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Ấp 1, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933470 Điểm BĐVHX An Phú Trung Ấp An Nhơn, Xã An Phú Trung, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933450 Điểm BĐVHX An Bình Tây Ấp An Hòa, Xã An Bình Tây, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933480 Điểm BĐVHX An Hiệp Ấp An Bình, Xã An Hiệp, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933500 Điểm BĐVHX An Ngãi Tây Ấp Chợ 1, Xã An Ngãi Tây, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933510 Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp Kinh Mới, Xã Tân Hưng, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933520 Điểm BĐVHX An Đức Ấp Giồng Cục, Xã An Đức, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933540 Điểm BĐVHX Vĩnh An Ấp Vĩnh Đức Trung, Xã Vĩnh An, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933560 Điểm BĐVHX An Hòa Tây Ấp An Quí, Xã An Hoà Tây, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Ba tri 933440 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Ấp Xóm Mới, Xã Mỹ Hoà, Huyện Ba Tri
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933000 Bưu cục cấp 2 Thạnh Phú Ấp Thạnh Trị Hạ, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933100 Bưu cục cấp 3 An Qui Ấp An Phú, Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933040 Bưu cục cấp 3 Tân Phong Ấp Thạnh, Xã Tân Phong, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933160 Bưu cục cấp 3 Giao Thạnh Ấp Giao Hòa B, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933090 Điểm BĐVHX An Điền Ấp Giang Hà, Xã An Điền, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933010 Điểm BĐVHX An Thạnh Ấp An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933020 Điểm BĐVHX Mỹ Hưng Ấp Thạnh Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933030 Điểm BĐVHX Quới Điền Ấp Quí Đức, Xã Qưới Điền, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933050 Điểm BĐVHX Đại Điền Ấp Khu Phố, Xã Đại Điền, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933060 Điểm BĐVHX Phú Khánh Ấp Phú Lợi, Xã Phú Khánh, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933070 Điểm BĐVHX Hòa Lợi Ấp Quí Hòa, Xã Hoà Lợi, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933080 Điểm BĐVHX Thới Thạnh Ấp Xương Thạnh A, Xã Thới Thạnh, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933120 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Ấp Thạnh Quí A, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933110 Điểm BĐVHX An Thuận Ấp An Hội B, Xã An Thuận, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933136 Điểm BĐVHX An Nhơn Ấp An Hòa, Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933140 Điểm BĐVHX Thạnh Phong Ấp Thạnh Phước, Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933150 Điểm BĐVHX Thạnh Hải Ấp Thạnh Hưng B, Xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Thạnh Phú 933175 Điểm BĐVHX Mỹ An Ấp Thạnh Mỹ, Xã Mỹ An, Huyện Thạnh Phú
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932600 Bưu cục cấp 2 Giồng Trôm Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932660 Bưu cục cấp 3 Lương Quới Ấp 1, Xã Lương Qưới, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932700 Bưu cục cấp 3 Mỹ Lồng Ấp Chợ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932780 Bưu cục cấp 3 Phước Long Ấp 8, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932820 Bưu cục cấp 3 Tân Hào Ấp 1, Xã Tân Hào, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932890 Bưu cục cấp 3 Hưng Nhượng Ấp 2, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932810 Điểm BĐVHX Bình Thành Ấp 3, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932610 Điểm BĐVHX Châu Bình Ấp Bình Thạnh, Xã Châu Bình, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932630 Điểm BĐVHX Châu Hòa Ấp Phú Hòa, Xã Châu Hoà, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932670 Điểm BĐVHX Phong Mỹ Ấp 3, Xã Phong Mỹ, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932680 Điểm BĐVHX Phong Nẫm Ấp 3, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932650 Điểm BĐVHX Bình Hòa Ấp Kinh Ngoài, Xã Bình Hoà, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932690 Điểm BĐVHX Lương Hòa Ấp Phong Điền, Xã Lương Hoà, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932911 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Ấp 5, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932710 Điểm BĐVHX Lương Phú Ấp 2, Xã Lương Phú, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932730 Điểm BĐVHX Thuận Điền Ấp 4, Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932750 Điểm BĐVHX Sơn Phú Ấp 4, Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932770 Điểm BĐVHX Long Mỹ Ấp Linh Phụng, Xã Long Mỹ, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932800 Điểm BĐVHX Hưng Phong Ấp 2, Xã Hưng Phong, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932840 Điểm BĐVHX Tân Thanh Ấp Bình Thuận, Xã Tân Thanh, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932880 Điểm BĐVHX Thạnh Phú Đông Ấp 1a, Xã Thạnh Phú Đông, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932900 Điểm BĐVHX Hưng Lễ Ấp Cái Da, Xã Hưng Lễ, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Giồng Trôm 932860 Điểm BĐVHX Tân Lợi Thạnh Ấp 6, Xã Tân Lợi Thạnh, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932000 Bưu cục cấp 2 Mỏ Cày Nam Đường Quốc Lộ 60, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932330 Bưu cục cấp 3 An Định Ấp Phú Đông 1, Xã An Định, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932310 Bưu cục cấp 3 Chợ Thơm Ấp An Lộc Thị, Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932370 Bưu cục cấp 3 An Thới Ấp An Thiện, Xã An Thới, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932430 Bưu cục cấp 3 Cẩm Sơn Ấp Thanh Sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932450 Bưu cục cấp 3 Hương Mỹ Ấp Thị, Xã Hương Mỹ, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932020 Điểm BĐVHX Định Thủy Ấp Định Nhơn, Xã Định Thuỷ, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932040 Điểm BĐVHX Phước Hiệp Ấp An Thới, Xã Phước Hiệp, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932280 Điểm BĐVHX Bình Khánh Đông Ấp Phú Tây Thượng, Xã Bình Khánh Đông, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932300 Điểm BĐVHX Bình Khánh Tây Ấp An Hòa, Xã Bình Khánh Tây, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932357 Điểm BĐVHX Tân Trung Ấp Tân Thành 10, Xã Tân Trung, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932400 Điểm BĐVHX Minh Đức Ấp Tân Quới Tây B, Xã Minh Đức, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932080 Điểm BĐVHX Đa Phước Hội Ấp An Vỉnh 1, Xã Đa Phước Hội, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932503 Điểm BĐVHX Thành Thới B Ấp Tân Bình, Xã Thành Thới B, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932380 Điểm BĐVHX Thành Thới A Ấp An Trạch Đông, Xã Thành Thới A, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Mỏ Cày Nam 932420 Điểm BĐVHX Ngãi Đăng Ấp Bình Sơn, Xã Ngãi Đăng, Huyện Mỏ Cày Nam
Tỉnh Bến Tre Huyện Chợ Lách 931700 Bưu cục cấp 2 Chợ Lách Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách
Tỉnh Bến Tre Huyện Chợ Lách 931770 Bưu cục cấp 3 Long Thới Ấp Long Vinh, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách
Tỉnh Bến Tre Huyện Chợ Lách 931840 Bưu cục cấp 3 Tân Thiềng Ấp Quân Bình, Xã Tân Thiềng, Huyện Chợ Lách
Tỉnh Bến Tre Huyện Chợ Lách 931800 Bưu cục cấp 3 Cái Mơn Ấp Vĩnh Hưng 1, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách
Tỉnh Bến Tre Huyện Chợ Lách 931820 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Hòa Ấp Hòa I, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Chợ Lách
Tỉnh Bến Tre Huyện Chợ Lách 931740 Bưu cục cấp 3 Phú Phụng Ấp Chợ, Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách
Tỉnh Bến Tre Huyện Chợ Lách 931720 Điểm BĐVHX Sơn Định Ấp Sơn Lân, Xã Sơn Định, Huyện Chợ Lách
Tỉnh Bến Tre Huyện Chợ Lách 931730 Điểm BĐVHX Vĩnh Bình Ấp Lộc Hiệp, Xã Vĩnh Bình, Huyện Chợ Lách
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931300 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Khu phố 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931510 Bưu cục cấp 3 An Hóa Ấp 1, Xã An Hoá, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931330 Bưu cục cấp 3 Giao Long Ấp Long Thạnh, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931370 Bưu cục cấp 3 KCN Giao Long Ấp 7, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931380 Bưu cục cấp 3 Tân Thạch Ấp Tân An Thượng, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931550 Bưu cục cấp 3 Tân Phú Ấp Tân Đông, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931590 Bưu cục cấp 3 Tiên Thủy Ấp Chánh, Xã Tiên Thuỷ, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931570 Bưu cục cấp 3 An Hiệp Ấp Thuận Điền, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931618 Bưu cục cấp 3 TT Châu Thành Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931301 Điểm BĐVHX Phú An Hòa Ấp Phước Hòa, Xã Phú An Hoà, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931310 Điểm BĐVHX An Phước Ấp Phước Hậu, Xã An Phước, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931500 Điểm BĐVHX Phước Thạnh Ấp 1, Xã Phước Thạnh, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931520 Điểm BĐVHX Hữu Định Ấp 1, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931320 Điểm BĐVHX Giao Long Ấp Long Thạnh, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931350 Điểm BĐVHX Giao Hòa Ấp Hòa Thạnh, Xã Giao Hoà, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931360 Điểm BĐVHX Quới Sơn Ấp 8, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931400 Điểm BĐVHX An Khánh Ấp Phước Thạnh, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931420 Điểm BĐVHX Phú Túc Ấp Phú Hòa, Xã Phú Túc, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931440 Điểm BĐVHX Phú Đức Ấp Phú Định, Xã Phú Đức, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931480 Điểm BĐVHX Thành Triệu Ấp Chợ, Xã Thành Triệu, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931460 Điểm BĐVHX Tam Phước Ấp Phước Hậu, Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931470 Điểm BĐVHX Tường Đa Ấp Định Thọ, Xã Tường Đa, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931490 Điểm BĐVHX Quới Thành Ấp Phú Phong, Xã Qưới Thành, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931540 Điểm BĐVHX Tiên Long Ấp Tiên Chánh, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Huyện Châu Thành 931580 Điểm BĐVHX Sơn Hòa Ấp Hòa Chánh, Xã Sơn Hoà, Huyện Châu Thành
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 930000 Bưu cục cấp 1 Bến Tre Sô´3/1, Đường Đồng Khởi, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931148 Bưu cục cấp 3 Trung tâm dich vụ tin học Đường 3 Tháng 2, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 934300 Bưu cục cấp 3 KHL Bến Tre Đường 3 Tháng 2, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931080 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Sô´207B, Ấp Phú Dân, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931081 Bưu cục cấp 3 KHL Bến Tre Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931150 Bưu cục cấp 3 Bệnh Viện Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931110 Bưu cục cấp 3 Phường 7 Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931104 Bưu cục cấp 3 Sơn Đông Ấp 2, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931255 Bưu cục cấp 3 Bến xe Sô´739/1, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 934310 Bưu cục cấp 3 Mỹ Thạnh An Ấp Mỹ An C, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931050 Điểm BĐVHX Phường 8 Đường Lộ Thầy Cai, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931070 Điểm BĐVHX Phú Hưng Đường Tỉnh Lộ 885, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931160 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh An Ấp Mỹ An A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931190 Điểm BĐVHX Phú Nhuận Ấp 1, Xã Phú Nhuận, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931180 Điểm BĐVHX Nhơn Thạnh Ấp Nhơn Nghĩa, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 934330 Điểm BĐVHX Mỹ Thành Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Thành, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931038 Đại lý bưu điện Số 6 Sô´17, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931040 Đại lý bưu điện Lê Quý Đôn Sô´11, Đường Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931054 Đại lý bưu điện Số 8 Sô´426B, Đường Tỉnh 885, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931143 Đại lý bưu điện 30-4 Sô´77A, Đường 30/4, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931068 Đại lý bưu điện Phan Đình Phùng Sô´51/2, Đường Phan Đình Phùng, Phường 4, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931069 Đại lý bưu điện Đồng Khời Sô´212/1, Đường Đồng Khởi, Phường 4, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931088 Đại lý bưu điện Số 13 Sô´26B, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931211 Đại lý bưu điện Số 20 Sô´313C1, Đường Phan Đình Phùng, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931214 Đại lý bưu điện Phú Khương 1 Sô´287A2, Ấp Phú Dân, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931216 Đại lý bưu điện Phú Khương 2 Sô´490C4, Đường Nguyễn Huệ, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931221 Đại lý bưu điện Chợ Chùa Sô´206A2, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931092 Đại lý bưu điện Bệnh Viện Sô´8D, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931093 Đại lý bưu điện Bình Khởi 1 Sô´165A, Đường Trương Định, Phường 6, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931115 Đại lý bưu điện Số 15 Sô´137, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931118 Đại lý bưu điện Phường 7 Sô´114B, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931119 Đại lý bưu điện Cầu Bến Tre 2 Sô´54C, Đường Hùng Vương Nối Dài, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931240 Đại lý bưu điện Nguyễn Văn Tư 2 Sô´41B, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931242 Đại lý bưu điện Phường 7-2 Sô´237B, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931243 Đại lý bưu điện Hùng Vương Đường Hùng Vương Nối Dài, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931079 Đại lý bưu điện Phú Hưng 2 Sô´450F, Ấp Phú Dân, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931203 Đại lý bưu điện Sô 23 Sô´235, Ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931207 Đại lý bưu điện Phú Hưng 4 Ấp Phú Thành, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931106 Đại lý bưu điện Số 22 Sô´Tổ 12, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931252 Đại lý bưu điện Sơn Đông 7 Sô´250B1, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931128 Đại lý bưu điện Bình Thạnh Sô´274D, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Phú, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931280 Đại lý bưu điện Trần Văn Cần Ấp Bình Lợi, Xã Bình Phú, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931169 Đại lý bưu điện Mỹ Thạnh An Sô´Tổ 10, Ấp Mỹ An A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931170 Đại lý bưu điện Mỹ Thạnh An 1 Sô´175B, Ấp Mỹ An C, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931187 Đại lý bưu điện Nhơn Thạnh 2 Sô´250D, Ấp 4, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 931231 Đại lý bưu điện Nhơn Thạnh 5 Ấp B, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre Thành Phố Bến Tre 930900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bến Tre Sô´3/1, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH BẾN TRE. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.