Khối lượng container của các cảng Trung Quốc tăng 7,6% vào năm 2021

Khối lượng container của các cảng Trung Quốc tăng 7,6% vào năm 2021

Sản lượng container thông qua các cảng Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021 đạt 259,7 triệu TEU, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về lượng hàng hóa của các cảng Trung Quốc, đạt 14.207,6 triệu tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc.

Bảng dưới đây cho biết dữ liệu về lượng container và hàng hóa của 8 cảng lớn ở Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11.

Trong số đó, cảng Đại Liên có mức giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 34%, trong khi cảng Vịnh Bắc Bộ báo cáo mức tăng trưởng lớn nhất về lưu lượng container trong giai đoạn tương ứng của năm 2020, lên tới 18,6%.

Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Về giá cước vận tải container, giá trị trung bình của chỉ số Ningbo Container Freight (NCFI) trong tháng 12 là 4.104,3 điểm, tăng nhẹ 3,3% so với tháng trước.

Tuy nhiên, con số này phản ánh mức tăng vọt 95,7% so với tháng 12 năm ngoái, như được thấy ở bảng bên dưới.

Từ Ninh Ba đến Bắc Mỹ, các yếu tố cơ bản của cung và cầu là chặt chẽ, hầu hết các chuyến đi khởi hành với full chỗ và giá cước vận tải thị trường vẫn ở mức cao.

Giá cước vận chuyển trung bình của container 40′ từ cảng Ningbo đến Los Angeles và New York trong tháng 12 lần lượt là 7.676 USD và 9.278 USD, tăng 3,2% và 4,9% so với tháng trước.

Mức tăng NCFI lớn nhất trong tháng 12, được quan sát thấy trong thương mại giữa Ninh Ba với Singapore và Malaysia, lên tới hơn 54,5% so với tháng 11, ở mức 4.203,8 điểm.

Trong khi đó, mức giảm lớn nhất theo tháng trong Chỉ số vận chuyển hàng hóa đóng gói tại Ninh Ba là giữa Ninh Ba và Nam Phi, xuống 7,43% ở mức 5.776,7 điểm.

Nguồn: Sàn giao dịch vận chuyển Ningbo

Về số liệu hàng năm, giá trị của chỉ số Vận tải container Ninh Ba (NCFI) đã tăng hơn 100% trong hầu hết các trường hợp, với mức tăng trưởng lớn nhất là 127,1% trong thương mại với Noth Châu Phi, và mức tăng nhỏ hơn một trong số gần 24,6%, đăng ký buôn bán với Tây Phi.

Theo dõi page Nguyên Đăng để cập nhật những thông tin, tin tức mới nhất.

Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd
Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Group: https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanvietnam
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyenDangVietNam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.