Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử qua Cổng thanh toán 24/7

Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử

[bookly-cancellation-confirmation]Bài viết “Hướng dẫn nộp thuế Hải quan điện tử” dưới đây của Nguyên Đăng nhằm hỗ trợ quý doanh nghiệp XNK dễ dàng hơn trong việc Nộp thuế online. Hãy cùng tìm hiểu những tác vụ mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường phải thực hiện trên hệ thống nhé!

Đăng nhập hệ thống Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7

Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử

Lưu ý: Trình duyệt khuyến nghị: Chrome phiên bản 63.0, Firefox phiên bản 52 trở lên.

Bước 1: Mở trình duyệt, truy cập vào Hệ thống Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 Epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện đăng nhập:

 

Bước 2: Sử dụng tài khoản VNACCS để tiến hành đăng nhập (tài khoản khai hải quan)

Bước 3: Nhập mã bảo mật (Captcha) trên màn hình hiển thị vào ô trống phía dưới rồi chọn Đăng nhập để vào giao diện chính

Chú ý: Bảng bên dưới hiển thị danh sách các ngân hàng kết nối với hệ thống 24/7

 

Khai báo thông tin về người ủy quyền trích nợ và tài khoản ngân hàng

Khai báo, cập nhật thông tin người ủy quyền trích nợ và tài khoản ngân hàng

Mục đích: Quản lý thông tin về người ủy quyền trích nợ và thông tin khai báo về tài khoản trích nợ theo các ngân hàng mà người dùng đăng ký.

Người thực hiện: Doanh nghiệp

Đăng ký thông tin về người ủy quyền trích nợ

Bước 1: Trong thanh menu tại giao diện chính, chọn tab Quản lý thông tin người ủy quyền trích nợ để đăng ký thông tin người ủy quyền trích

 • Hệ thống hiển thị màn hình chức năng nhập thông tin về người khai báo ủy quyền trích nợ.

 

Bước 2: Nhập các thông tin đăng ký ủy quyền trích nợ.

Bước 3: Click Cập nhật Thông tin DVNXK để cập nhật thông tin đăng kí ủy quyền trích nợ như hình trên.

Bước 4: Chọn nút Ghi lại. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận thông tin khai báo về người ủy quyền trích nợ muốn lưu lại.

 • Trên thông báo hiện ra, chọn Đồng ý để lưu lại thông tin đăng ký, hệ thống sẽ tự động kiểm tra chứng thư số của bạn
 • Chọn Thoát nếu muốn thoát mà không lưu thông tin.

Sửa thông tin người ủy quyền trích nợ

Bước 1: Trong màn hình chính, Chọn Quản lý người dùng. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin đã khai báo.

Bước 2: Tiến hành chỉnh sửa các nội dung như

 • Họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, kích hoạt
 • Thay đổi chữ ký số bằng cách đưa thiết bị USB chữ ký số mới vào máy tính. Hệ thống sẽ tự cập nhật lại chữ ký số

Bước 3: Chọn Ghi lại để lưu thông tin vào hệ thống (Chọn Thoát để thoát khỏi màn hình chức năng nếu không muốn lưu thông tin)

Xóa thông tin người ủy quyền trích nợ

Bước 1: Trong màn hình chính, Chọn Quản lý người dùng. Hệ thống hiển thị thông tin những người dùng đã khai báo.

Bước 2: Chọn Xóa để xóa bỏ thông tin người dùng đã khai báo trước đó

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp có thể khai báo nhiều ngân hàng và nhiều tài khoản cho một ngân hàng(Chỉ tài khoản ngân hàng đứng tên công ty)
 • Sau khi đăng ký thông tin ủy quyền trích nợ thành công, Tổng cục hải quan sẽ gửi về mail thông báo đăng ký thành công bước 1 và hướng dẫn hoàn tất đăng ký bước 2 với ngân hàng (Theo hướng dẫn trong email)
 • Sau khi đăng ký thành công với ngân hàng, hiển thị trạng thái “NH đã tạo hồ sơ”, bạn có thể tiến hàng lập GNT, lệ phí.

Khai báo, cập nhật thông tin người tạo lập chứng từ yêu cầu/ hoặc thêm người phê duyệt chứng từ ủy quyền trích nợ

Lưu ý: Người dùng sử dụng tài khoản quản trị thực hiện chức năng thêm người dùng này

Bước 1:  Người sử dụng vào hệ thống chon menu Quản lý thông tin người ủy quyền trích nợ.

Bước 2: Chọn Danh sách NSD

 

 • Hệ thống hiển thị màn hình thông tin nhập thêm danh sách người sử dụng vào

 

Bước 3: Người sử dụng nhập thông tin về người sử dụng mới gồm: Họ tên, ngày sinh, ngày hiệu lực, ngày hết hiệu lực và vai trò.

Bước 4: Chọn Ghi lại để lưu thông tin.

Chú ý:

 • Phần vai trò sẽ quyết định quyền hạn của người sử dụng mới.
 • Nếu không muốn một người sử dụng bất kì tham gia vào hệ thống thì quản trị viên chọn Trường Kích hoạt NSD của đối tượng là Hết hiệu lực
 • Sau mỗi thao tác sửa/xóa, Click “Ghi lại” để lưu

Nhập giấy nộp tiền thuế

Mục đích: Nhập giấy nộp tiền thuế yêu cầu ngân hàng trích nợ tiền thuế để nộp theo tờ khai nợ thuế

Người thực hiện: Người nhập liệu

Bước 1: Trên thanh menu của giao diện chính, chon tab Nhập GNT thuế, phí, lệ phí => Nhập GNT thuế, phạt chậm nộp của tờ khai

 • Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông tin nợ thuế.

 

Bước 2: Tiến hành nhập các tiêu chí

 • Đơn vị XNK: Chọn mã số thuế đơn vị ủy quyền và đơn vị của đại diện người sử dụng đang truy cập
 • Năm đăng ký: Năm đăng ký tờ khai
 • Số tờ khai: Nhập số tờ khai 12 số

Chọn vào mã số thuế, hệ thống hiển thị tên của doanh nghiệp cần tìm tờ khai

Nhập thêm số tờ khai hoặc năm đăng ký nếu muốn chi tiết vào một tờ khai cụ thể còn nếu không hệ thống sẽ hiển thị các tờ khai của doanh nghiệp đó

Bước 3: Chọn Tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai nợ thuế, nợ phạt chậm nộp (nếu có)

Chú ý: Nếu tờ khai nào còn nợ cả tiền thuế và nợ phạt chậm nộp. Hệ thống sẽ hiển thì 2 dòng: 1 dòng cho tiền thuế nợ, 1 dòng cho tiền thuế phạt chậm nộp. Bạn nhập cho dòng nào thì sẽ nộp cho loại tiền đó (nợ thuế hoặc tiền thuế)

 

Bước 4: Chọn tờ khai cần nhập giấy nộp tiền => click Nhập GNT. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin tiền thuế/ tiền phạt chậm nộp của tờ khai đó.

 

Bước 5: Nhập thông tin ngân hàng:

 • Hệ thống sẽ hiển ngầm định một ngân hàng lên màn hình. Trong trường hợp có nhiều ngân hàng thì nhập mã số ngân hàng. Hệ thống sẽ hiển thị tên ngân hàng hoặc có thể chọn tên ngân hàng để hiển thị mã ngân hàng.
 • Nếu có nhiều số tài khoản, hãy chọn một số tài khoản để trích nợ.

Bước 6: Nhập số tiền nộp theo các sắc thuế.

Bước 7: Chọn Lưu thông tin

Hệ thống lưu thông tin và chuyển sang trạng thái chờ phê duyệt

Nhập giấy nộp tiền lệ phí cho một tờ khai

Mục đích: Nhập giấy nộp tiền lệ phí yêu cầu ngân hàng trích nợ tiền lệ phí để nộp theo tờ khai cụ thể

Người thực hiện: Người nhập liệu

Bước 1: Trên menu giao diện chính, chọn tab Nhập GNT thuế, phí, lệ phí => Nhập GNT lệ phí

 • Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông tin nợ lệ phí của doanh nghiệp.

 

Bước 2: Click Tìm kiếm, Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai nợ lệ phí của doanh nghiệp cần tìm.

 

Bước 3: Chọn tờ khai, sau đó chọn Nhập GNT lệ phí cho 1 tờ khai. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin tờ khai nợ lệ phí

 • Người sử dụng xem lại thông tin. Số tiền lệ phí đã được điền sẵn.

Bước 4: Nhập thông tin ngân hàng:

 • Hệ thống sẽ hiển ngầm định một ngân hàng lên màn hình.
 • Trong trường hợp có nhiều ngân hàng NSD có thể nhập mã số ngân hàng. Hệ thống sẽ hiển thị tên ngân hàng hoặc có thể chọn tên ngân hàng để hiển thị mã ngân hàng.
 • Nếu có nhiều số tài khoản, NSD chọn số tài khoản để trích nợ.

Bước 5: Chọn Lưu thông tin. Hệ thống lưu thông tin và chuyển sang trạng thái chờ phê duyệt

Nhập giấy nộp tiền lệ phí cho nhiều tờ khai

Mục đích: Nhập giấy nộp tiền lệ phí yêu cầu ngân hàng trích nợ tiền lệ phí để nộp cho nhiều tờ khai

Người thực hiện: Người nhập liệu

Bước 1: Trên thanh menu của giao diện chính, chọn Nhập GNT lệ phí cho nhiều tờ khai.

 • Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông tin nợ lệ phí của doanh nghiệp.

 

 • Chọn Tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai nợ lệ phí của doanh nghiệp.

 

Bước 2: Chọn Nhập GNT lệ phí cho nhiều tờ khai. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin nhập giấy nộp tiền:

Bước 3: Nhập thông tin ngân hàng trích nợ:

 • Nhập thông tin ngân hàng: Hệ thống sẽ hiển ngầm định một ngân hàng lên màn hình.
 • Trong trường hợp có nhiều ngân hàng NSD có thể nhập mã số ngân hàng. Hệ thống sẽ hiển thị tên ngân hàng hoặc có thể chọn tên ngân hàng để hiển thị mã ngân hàng.
 • Nếu có nhiều số tài khoản, NSD chọn số tài khoản để trích nợ

Bước 4: Nhập thông tin số tiền cần nộp, nhập diễn giải nếu cần.

Bước 5: Chọn Lưu thông tin. Hệ thống lưu thông tin và chuyển sang trạng thái chờ phê duyệt

Chú ý:

Việc nhập lệ phí này sẽ thực hiện như sau:

 • Hệ thống sẽ nộp lệ phí cho những tờ khai cũ nhất còn nợ, nộp dần cho đến hết tiền nộp.
 • Số tiền nộp từng tờ khai là 20 nghìn, nếu nộp tiền mà tổng số tiền chia/ 20 nghìn mà còn số dư >0 không đủ cho 1 tờ khai. Thì hệ thống sẽ cộng số dư vào tờ khai cuối cùng. Ví dụ: Số tiền nộp 110.000 đồng sẽ nộp tương ứng với 5 tờ khai, số tiền dư sẽ là 10 nghìn đồng, 10 nghìn đồng này sẽ được gộp vào cho tờ khai số 5. Tờ khai số 5 sẽ nộp là 30 nghìn.

Phê duyệt tờ khai nộp tiền thuế/ lệ phí

Mục đích: Cho phép tìm danh sách các tờ khai cần nộp tiền thuế, lệ phí, lệ phí cho nhiều tờ khai
Người thực hiện: Doanh nghiệp, người có vai trò phê duyệt, là người cầm chữ ký số để xác thực bước cuối trước khi gửi hải quan

 

Phê duyệt tờ khai nộp tiền thuế

Bước 1: Trong tab Nhập GNT thuế, phí, lệ phí, chọn Phê duyệt GNT thuế, phạt chậm nộp của tờ khai. Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu, tìm kiếm GNT tiền.

Bước 2: Nhập thông tin : Năm đăng ký + Số tờ khai

 • Trong trường hợp không nhập năm đăng ký/ số tờ khai thì hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các GNT cần phê duyệt.

Bước 3: Chọn vào tờ khai cần phê duyệt, click Phê duyệt GNT. Hệ thống hiển thị màn hình phê duyệt tờ khai

 

 

Bước 4: Người sử dụng có thể chọn lại ngân hàng, số tài khoản sau đó chọn Chuyển HQ. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có muốn chuyển hải quan?”

 • Nếu chọn Xóa. Hệ thống xóa GNT tiền này khỏi danh sách chờ phê duyệt và hủy bỏ GNT

Bước 5: Chọn Đồng ý, Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra chữ ký số và nhập OTP xem chi tiết Kiểm tra chữ ký số và nhập xác thực OTP khi nhập GNT chuyển ngân hàng trích nợ bên dưới

 • Nếu chọn Thoát, Hệ thống thoát khỏi màn hình chi tiết GNT thuế

Phê duyệt tờ giấy nộp tiền lệ phí cho một tờ khai

Bước 1: Chọn Phê duyệt GNT lệ phí. Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu, tìm kiếm GNT tiền lệ phí.

Bước 2 Chọn tìm kiếm. Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách GNT lệ phí (cả cho nhiều tờ khai và 1 tờ khai.

 • Trong trường hợp GNT cho nhiều tờ khai thì số tờ khai sẽ hiển thị số tờ khai có 10 số 9 là “9999999999”.

Bước 3: Chọn tờ khai cần phê duyệt. Chọn chức năng <Phê duyệt GNT lệ phí>

Bước 4: Có thể chọn lại ngân hàng, số tài khoản, sau đó chọn Chuyển HQ. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có muốn chuyển hải quan”:

 • NSD chọn chức năng Xóa. Hệ thống xóa GNT tiền này khỏi danh sách chờ phê duyệt và hủy bỏ GNT này

Bước 5: Chọn Đồng ý. hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra chữ ký số và nhập OTP xem chi tiết Kiểm tra chữ ký số và nhập xác thực OTP khi nhập GNT chuyển ngân hàng trích nợ

 • Chọn Thoát, hệ thống thoát khỏi màn hình chi tiết GNT thuế.

Tra cứu thông tin nộp tiền thuế, lệ phí

Mục đích: Tra cứu lại chứng từ nộp tiền thuế mà doanh nghiệp đã thực hiện

Người Thực hiện: doanh nghiệp

Trong menu ở giao diện chính, chọn tab Khai thác – tra cứu thông tin =>  Tra cứu thông tin nộp tiền của doanh nghiệp>

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu chung:

Tra cứu giấy nộp tiền thuế, chậm nộp thuế

Bước 1: nhập thông tin tiêu chí:

Mã số chứng từ (mã số này khi gửi yêu cầu trích nợ thành công, hệ thống hiển thị lên) hoặc nhập Số tờ khai, năm tờ khai.

Bước 2: Chọn Tra cứu, hệ thống hiển thị kết quả

Bước 3: Chọn chứng từ muốn xem chi tiết, sau đó kích nút Chi tiết để xem chi tiết thông tin giấy nộp tiền thuế.

Tra cứu GNT lệ phí cho một tờ khai

Tương tự Tra cứu giấy nộp tiền thuế, chậm nộp thuế. Chọn tab GNT Lệ phí cho 1 TK

Tra cứu GNT lệ phí cho nhiều tờ khai

Tương tự Tra cứu giấy nộp tiền thuế, chậm nộp thuế. Chọn tab GNT Lệ phí cho nhiều TK

Kiểm tra chữ ký số và nhập xác thực OTP khi phê duyệt chuyển ngân hàng trích nợ

Kiểm tra chữ kí số

Bước 1: Hệ thống sẽ tự động kiểm tra chữ ký số

Trong trường hợp NSD chưa có chứng thư số hệ thống sẽ thông báo “Không lấy được thông tin chứng thư số”:

 

Bước 2: Trong trường hợp có nhiều chứng thư số, Bạn cần chọn 1 chứng thư số có thông tin chữ ký số đã đăng ký ủy quyền trích nợ (Nếu NSD sử dụng USB lưu thông tin chữ ký số thì NSD cần cắm USB vào máy tính trước khi Chuyển HQ)

 

Bước 3: Nhập PIN code (tùy thuộc nhà cung cấp chứng thư số)

 

 • Hệ thống thực hiện kiểm tra chữ ký số. Nếu đúng chữ ký số đã đăng ký ủy quyền và được ngân hàng chấp nhận, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận OTP

Xác nhận OTP

 

Nhập mã OTP và chọn nút Chấp nhận

 • Nếu quá thời gian 250 giây, NSD không nhập đúng mã OTP, hệ thống sẽ tự động hủy giấy nộp tiền.
 • Nếu nhập đúng mã số xác thực OTP hệ thống gửi vào email của NSD khi đăng ký thông tin ủy quyền, hệ thống xác nhận thành công với mã chứng từ của giấy nộp tiền này.

 

Chú ý: Bạn phải ghi nhận số mã chứng từ này để khi tra cứu đối soát với Ngân hàng hoặc hải quan khi việc trích nợ có vấn đề không thực hiện được

Bảng kê thông tin nộp tiền thuế, lệ phí của doanh nghiệp

Mục đích: Cho phép doanh nghiệp thực hiện tra cứu yêu cầu nộp tiền đã chuyển hải quan

Người thực hiện: Doanh nghiệp

Bước 1: Chọn chức năng Khai thác – tra cứu thông tin => Bảng kê thông tin nộp tiền thuế, lệ phí của doanh nghiệp

 

 • Hệ thống hiển thị màn hình nhập tiêu chí in bảng kê:

 

Bước 2:

 • Chọn tab GNT thuế, chậm nộp thuế để in bảng kê GNT thuế, chậm nộp thuế.
 • Tab GNT lệ phí cho 1 TK để in bảng kê GNT lệ phí cho 1 tờ khai.
 • Và tab GNT lệ phí cho nhiều TK để in bảng kê GNT lệ phí cho nhiều tờ khai.

Bước 3: Nhập tiêu chí in bảng kê: Ngày nhập chứng từ: Từ ngày, Đến ngày,

Bước 4: Click vào Kết xuất DL, hệ thống sẽ kết xuất thông tin bảng kê GNT thuế, phí ra file excel để lưu trữ và in ấn.

Chú ý: Bảng kê chỉ hiển thị những chứng từ có trạng thái “NH đã tạo giấy nộp tiền”. Được hiểu là ngân hàng đã tạo giấy nộp tiền

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Sai phiên bản Plugin

Trong trường hợp người sử dụng các chức năng có thực hiện kiểm tra chữ ký số mà hệ thống thông báo

 

Trong trường hợp này NSD phải thực hiện lại các bước sau:

Bước 1: Vào menu Hỗ trợ người dùng/ Tải Plugin để tải file cài đặt về

Bước 2: Gỡ phiên bản plugin cũ

*Trong trường hợp đã cài đặt lên máy tính

Bước 3: Cài đặt lại tiện ích Digital Signature Plugin để ký chữ ký số trên hệ thống

Không thực hiện được việc nộp tiền thuế, lệ phí

Khi đã đăng ký tài khoản của ngân hàng ủy quyền trích nợ mà trạng thái của ngân hàng chưa xác nhận đồng ý.

NSD chọn chức năng nhập GNT thuế hoặc lệ phí. Hệ thống sẽ thông báo

Với trường hợp này phải đợi ngân hàng chấp nhận tài khoản trích nợ mới được thực hiện được.

Như vậy vừa rồi Nguyên Đăng đã Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử cho các bạn! Mọi Thắc mắc xin Vui lòng liên hệ Nguyên Đăng Việt Nam để được giải đáp trực tuyến. Chúc các bạn thành công trong công việc

Xem thêm: >>Hướng Dẫn Đăng kí nộp thuế Hải quan điện tử<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.