Hướng dẫn in C/O lên giấy A4 theo thông báo số 257/TB-BCT của bộ công thương

Hướng dẫn in C/O lên giấy A4 theo thông báo số 257/TB-BCT của bộ công thương

Ngày 10/10/2022, Bộ Công thương ra THÔNG BÁO số 257/TB-BCT Về việc (thương nhân đề nghị cấp một số loại C/O ưu đãi có thể tải mẫu C/O và) IN GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRÊN GIẤY A4 THÔNG THƯỜNG.

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Để tạo thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Công Thương thông báo

1. Kể từ ngày 15/10/2022, thương nhân đề nghị cấp các loại C/O được liệt kê dưới đây có thể tải mẫu C/O và tự in từ Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xử điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn Mẫu C/O phải in trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO.

Các loại C/O gồm: mẫu D, AANZ, AK, AI, AJ, E, AHK, RCEP, CPTPP, VK, VJ, VC, VN-CU và S.

2. Mẫu C/O các loại nêu trên do Bộ Công Thương phát cho thương nhân vẫn được tiếp tục sử dụng hết ngày 15/04/2023.

3. Bộ Công Thương đã thông báo tới cơ quan có thẩm quyền của các nước đối tác về nội dung nêu trên. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để kịp thời xử lý.

(Thông tin liên hệ: ĐT: 024 2220 2468, 2220 5444 hoặc 2220 5361; thư điện tử: xnk-xxhh@moit.gov.vn ). Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đề nghị cấp C/O, các cơ quan, tổ chức liên quan biết và thực hiện.

HƯỚNG DẪN IN C/O LÊN GIẤY A4 THEO THÔNG BÁO SỐ 257/TB-BCT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG.

Ngày 10/10/2022, Bộ Công Thương có Thông báo số 257/TB-BCT về việc thương nhân đề nghị cấp một số loại C/O ưu đãi có thể tải mẫu C/O và tự in trên giấy A4 thông thường từ Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương (eCoSys).

Để triển khai Thông báo số 257/TB-BCT nêu trên, thương nhân đề nghị cấp C/O ưu đãi thực hiện như sau:

1. Đối với C/O mẫu D:

Hiện nay trong khuôn khổ Hiệp định ATIGA, các nước ASEAN đã triển khai việc cấp C/O mẫu D điện tử hoàn toàn. Trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc thương nhân có yêu cầu về C/O mẫu D bản giấy, thương nhân thực hiện như sau:

– In MÀU C/O mẫu D điện tử trực tiếp từ Hệ thống eCoSys và in thêm mặt sau (Overleaf Notes) của C/O trên hai mặt của giấy trắng A4.

– Ký và ghi tên người ký vào ô số 11 trên C/O đã in.

– Gửi C/O cho người nhập khẩu, không cần nộp bản in C/O mẫu D cho cơ quan, tổ chức cấp C/O.

2. Đối với các mẫu C/O ưu đãi khác:

Đối với các mẫu C/O ưu đãi khác nêu tại Thông báo số 257/TB-BCT của Bộ Công Thương, thương nhân thực hiện như sau:

– In mẫu C/O đã kê khai hoàn chỉnh, bao gồm mặt sau C/O – Overleaf Notes (nếu có), trên hai mặt của giấy trắng A4.

– Trường hợp mẫu C/O có nhiều hơn một bản (ví dụ: Original, Duplicate, Triplicate hoặc Quadruplicate), thương nhân cần in đủ các bản của C/O trên giấy trắng A4, bao gồm mặt sau C/O – Overleaf Notes (nếu có).

– Trường hợp C/O có đính kèm Tờ khai bổ sung – Additional Sheet/Page, thương nhân in Tờ khai bổ sung trên giấy trắng A4 tương tự như C/O.

– Nộp mẫu C/O kèm hồ sơ đề nghị cấp C/O cho cơ quan, tổ chức cấp C/O theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

C/O có hóa đơn bên thứ ba

C/O giáp lưng – Back to back C/O

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.