Hướng dẫn đăng ký nộp thuế hải quan điện tử epayment.customs.gov.vn

Hướng dẫn đăng kí nộp thuế hải quan điện tử

Giới thiệu về [bookly-cancellation-confirmation] nộp thuế hải quan điện tử

Nộp thuế hải quan điện tử được sinh ra thay cho hình thức nộp thuế truyền thống nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm thời gian thông quan. Hơn nữa, điều này còn góp phần khắc phục những vướng mắc còn tồn đọng và tối ưu hóa công tác thu, nộp thuế.

Để thực hiện Nộp thuế hải quan điện tử, Doanh nghiệp phải sử dụng hệ thống thanh toán 24/7.

vậy Hệ thống thanh toán 24/7 hoạt động như thế nào

 • Hệ thống thanh toán 24/7 tiếp nhận thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng và gửi yêu cầu ủy quyền trích nợ tài khoản của doanh nghiệp.
 • Hệ thống cổng thanh toán 24/7 cho phép doanh nghiệp ủy quyền cho doanh nghiệp khác trích nợ thanh toán tiền thuế và lệ phí của doanh nghiệp.
 • Hệ thống cổng thanh toán hải quan sẽ tiếp nhận và chuyển thông tin sang ngân hàng
 • Hệ thống ngân hàng xác nhận gửi thông tin về cổng thanh toán hải quan
 • Hệ thống cổng thanh toán hải quan chuyển trạng thái xác nhận của ngân hàng cho cổng thanh toán 24/7

 

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế hải quan điện tử

Để thực hiện việc đăng ký ủy quyền trích nợ trên hệ thống 24/7, Doanh nghiệp cần phải có đăng ký tên đăng nhập và mật khẩu tại hệ thống VNACCS/VCIS khai báo tờ khai hải quan.

Doanh nghiệp sẽ dùng tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào hệ thống 24/7.

Hướng dẫn đăng kí nộp thuế hải quan điện tử

Bước 1: Người sử dụng mua thiết bị chữ ký số USB Token phục vụ việc khai hải quan điện tử, sau đó thực hiện đăng ký chữ ký số với đơn vị có thẩm quyền.

Bước 2: Khai báo tài khoản trên VNACCS

Người sử dụng tạo tối thiểu 02 tài khoản trên hệ thống VNACCS, (dùng tài khoản quản trị để đăng ký)

 • 01 tài khoản với vai trò người nhập liệu GNT.
 • 01 tài khoản với vai trò người phê duyệt GNT

Bước 3: Cài đặt chữ ký số lên máy tính sử dụng ủy quyền trích nợ (người phê duyệt thực hiện)

Bước 4: Cài đặt tiện ích Digital Signature Plugin để ký chữ ký số

 • Từ màn hình chính, chọn chức năng để thực hiện Download phần mềm về máy tính. Hãy chọn tab Hỗ trợ người sử dụng => Tải plugin

Hướng dẫn đăng kí nộp thuế hải quan điện tử

 

 • Hệ thống hiển thị giao diện để người dùng chọn thư mục để tải file về.
 • Chọn Save File để tải về file cài đặt

Hướng dẫn đăng kí nộp thuế hải quan điện tử

 

 • Chọn “Digital Signature Plugin Setup 1.5.0.exe” vừa tải để cài đặt plugin.

Hướng dẫn đăng kí nộp thuế hải quan điện tử

 

 • Giao diện mới hiện ra

Hướng dẫn đăng kí nộp thuế hải quan điện tử

 

 • Chọn Install rồi thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt

Hướng dẫn đăng kí nộp thuế hải quan điện tử

 

Hướng dẫn đăng kí nộp thuế hải quan điện tử

 

 • Cấp phép truy cập tường lửa (firewall) nếu có. Chọn Allow access

Hướng dẫn đăng kí nộp thuế hải quan điện tử

 

 • Người sử dụng phải thực hiện chạy Digital Signature Plugin đã cài đặt ở trên để ký số trước khi thực hiện các chức năng như:

Cập nhật thông tin ủy quyền trích nợ (thêm, sửa, xóa).

Nhập giấy nộp tiền thuế, lệ phí để yêu cầu thực hiện ủy quyền trích nợ

 • Trường hợp có nhiều chữ ký số, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận và chọn chữ ký số.
 • NSD chọn <More choices>, hệ thống sẽ hiển thị màn hình có chứa danh sách các chữ ký số. NSD thực hiện chọn chữ ký số đã đăng ký để thực hiện ký số.

Hướng dẫn đăng kí nộp thuế hải quan điện tử

 

Hướng dẫn đăng kí nộp thuế hải quan điện tử

 

 • Khi hệ thống thực hiện ký, NSD có thể cần phải nhập mã PIN (PIN code) để có thể thực hiện ký số. Giao diện nhập mã PIN phụ thuộc vào nhà cung cập thiết bị USB Token, ví dụ như hình sau:

Hướng dẫn đăng kí nộp thuế hải quan điện tử

 

Sau khi nhập mã PIN thành công, hệ thống sẽ thực hiện ký số trên thông điệp và ghi nhận dữ liệu.

Như vậy nguyên Đăng đã hướng dẫn đăng ký nộp thuế hải quan điện tử cho các bạn. Đây là bước cực kì quan trọng để các bạn có thể nộp thuế hải quan điện tử online.

Xem thêm: >>>Hướng dẫn nộp thuế hải quan điện tử<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.