WRS (War Risk Surcharge)

WRS (War Risk Surcharge) hay Phụ phí chiến tranh là loại phụ phí do các hàng thu cùng cước biển khi vận chuyển hàng hóa tới các khu vực có nguy cơ xung đột cao.

Loại phụ phí này giúp các hãng tàu bù đắp cho các chi phí phát sinh do rủi ro chiến tranh

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.