WCO – World Customs Organization

WCO (World Customs Organization) hay Tổ chức hải quan thế giới là một tổ chức độc lập liên chính phủ với sứ mệnh tăng cường hiệu quả và hiệu suất hành chính hải quan.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.