War Risk Insurance

War Risk Insurance hay bảo hiểm chiến tranh là loại bảo hiểm cung cấp sự bảo vệ tài chính cho người tham gia hợp đồng (vận chuyển hàng hóa) trước tổn thất từ các sự kiện như xâm lược, nổi dậy, bạo loạn, đình công, các cuộc cách mạng và đảo chính

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.