Tracking number

Tracking number hay mã theo dõi là một dãy chữ số được cung cấp bởi hãng vận chuyển cho shipper (thường là chuyển phát nhanh). Shipper có thể kiểm tra tình trạng lô hàng hay vị trí hiện tại của nó bằng việc sử dụng mã này trên hệ thống của hãng vận chuyển.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.