Sale Contract

Sale Contract (Hợp đồng bán hàng). Đây là hợp đồng trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản là đối tượng trao đổi từ người bán cho người mua cho một giá trị đã thỏa thuận bằng tiền hoặc hứa trả lại cái tương tự. Đây là một loại hợp đồng pháp lý cụ thể.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.