Reverse Logistics

Reverse Logistics (Logistics ngược) gồm các hoạt động của quá trình thu hồi các loại sản phẩm lỗi, phế phẩm, phế liệu, nguyên liệu dư thừa… Đầy là những nguyên vật liệu phát sinh sau khi phân phối sản phẩm, nhằm mục đích tái chế hoặc xử lý.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.