Railway Bill Of Lading

Vận đơn đường sắt – Railway Bill Of Lading là chứng từ hợp pháp do người chuyên chở cung cấp cho người gửi hàng hóa, trong đó nêu chi tiết về chủng loại, số lượng và điểm đến của hàng hóa được vận chuyển bằng phương thức vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.