Quotation

Quotation hay báo giá vận chuyển hàng hóa là một văn bản trình bày các khoản phí liên quan đến việc vận hàng hóa từ điểm A đến điểm B

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.