Prompt delivery or spot delivery

Prompt delivery or spot delivery (Giao ngay lập tức): 

  • Theo hợp đồng mua bán, giao ngay lập tức có nghĩa là người bán phải giao hàng ngay cho người mua theo yêu cầu khẩn cấp của người này (Có hay không có quy định cụ thể một số ngày sau khi ký kết hợp đồng).
  • Theo hợp đồng thuê tàu định hạn, giao ngay lập tức có nghĩa là chủ tàu phải giao tàu ngay cho người thuê sử dụng theo yêu cầu khẩn cấp của người này (Có hay không có quy định cụ thể ngày phải giao tàu).
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.