OT – Container open top

OT – Container open top là loại container phù hợp với hàng hóa có chiều cao vượt quá chiều cao của container thường và không thể tải qua cửa, chẳng hạn như máy móc có chiều cao hoặc các loại hàng nặng / cồng kềnh khác mà việc xếp dỡ chỉ có thể được thực hiện bằng cần trục hoặc cầu lăn.

Container Open Top còn có những tên khác như Container hở mái – Container mở nóc hay thông dụng là Cont OT

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.