NVOCC

NVOCC (Non Vessel Operation Common Carrier) – Nhà vận chuyển không tàu
NVOCC trên thực tế là một công ty kinh doanh cước vận tải biển, một cargo consolidator vì không sở hữu bất kì một con tàu nào.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.