multi-container rafts

Multi-container rafts hay bè container, là các container gặp nạn bị rơi xuống biển không bị chìm mà trôi nổi trên đại dương.

Các container không bị rời ra mà vẫn liên kết với nhau thành một khối trôi nổi gây nguy hiểm tới hoạt động hàng hải bình thường

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.