Light Displacement

Trọng lượng tàu không hàng hay trọng lượng nhẹ của tàu (Light Displacement): là trọng lượng nhỏ nhất của tàu. Nó bao gồm: trọng lượng vỏ tàu, máy móc thiết bị trên tàu, nồi hơi, nước trong nồi hơi, phụ tùng, thuyền viên và hành lý của họ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.