Intermodal operator

Intermodal operator là bên cung cấp dịch vụ chuyển và/hoặc lưu trữ các CTU. Có thể được chia nhỏ thành: Các nhà vận hành cảng biển, Ga đường sắt, Cảng đường thủy nội địa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.