Freight Quotation

Báo giá vận chuyển hay freight quotation là một văn bản trình bày các khoản phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ Điểm A đến Điểm B.

Xem thêm: Báo giá vận chuyển hàng hóa

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.