FR – Container Flat Rack

FR – Container Flat Rack là loại container chỉ có các mặt chắn ở đầu và cuối có thể hạ xuống tạo nên một giá phẳng. Các mặt đóng mở khi dựng lên đủ ổn định để cho phép cố định hàng hóa, vì vậy chúng lý tưởng để vận chuyển hàng hóa quá khổ, chẳng hạn như máy móc hạng nặng, xe cộ, đầu kéo và vật liệu xây dựng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.