Documentations Fee

Documentations Fee: Phí chứng từ (vận đơn)

Là phí trả cho hãng tàu khi họ phát hành chứng từ liên quan đến lô hàng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.