Customs procedures

Thủ tục hải quan (tiếng Anh: Customs procedures) là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo qui định của pháp luật đối với hàng hoá, phương tiện vận tải.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.