Container gantry crane

Container gantry crane (Cẩu Giàn) Là loại cẩu lớn đặt tại cầu tàu, cầu giàn thường có trong các cảng container terminal, được sử dụng để xếp/dỡ container thông qua lan can tàu: Lift-on/Lift-off (Lo/Lo).

Container gantry crane có kết cấu khung chắc chắn, đặt vuông góc với cầu tàu, có cánh tay (Arm) vươn qua chiều ngang thân tàu khi tàu cập bến dễ dàng cho xếp dỡ container

Cẩu giàn gắn giá làm hàng tự động gọi là “spreader”, giá này giữ bởi dây cáp, có thể nâng lên xuống và và chụp vào bốn góc trên cùng của container qua một cơ cấu gọi là “twistlock”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.