Commercial Invoice

« Back to Glossary Index

Commercial Invoice (CI) – là hóa đơn Thương mại có nội dung tương tự như PI nhưng sẽ đầy đủ và chính xác hơn, mang tính xác nhận (PI vẫn có thể thay đổi điều khoản nếu cần). CI được phát hành khi hàng đã đóng xong vào container và gửi đi.

« Quay lại danh sách thuật ngữ
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Call Now