Canadian Coast Guard

Canadian Coast Guard (CCG) là lực lượng cảnh sát biển của Canada.

Tổ chức này đảm bảo sự an toàn của hàng hải trong vùng biển và bảo vệ môi trường biển của Canada.

CCG hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Canada thông qua sự di chuyển an toàn và hiệu quả của thương mại hàng hải, đảm bảo chủ quyền và an ninh của Canada thông qua sự hiện diện trên các vùng biển của Canada.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.