BIMCO

BIMCO (The Baltic and International Maritime Council) là Công hội Vận tải Biển Quốc tế và cùng Ban Tích. Tiền thân của BIMCO là Công hội hàng hải Baltic và Biển Trắng được thành lập năm 1905 và trụ sở tại Copenhagen (Đan Mạch).

Hội viên của BIMCO bao gồm các chủ tàu, các nhà quản lý, các nhà môi giới, đại lý và các cổ đông khác đầu tư vào ngành vận tải biển.tại châu Âu, Bắc Phi, Trung Cận Đông, Canada, vv

BIMCO được thừa nhận là một Tổ chức Phi Chính phủ (NGO), giữ vị trí quan sát viên tại một số tổ chức Liên Hợp Quốc. Tổ chức này có vai trò:

  • Xây dựng quy chế hoạt động
  • Cung cấp thông tin phục vụ lợi ích của các thành viên
  • Soạn thảo các loại chứng từ vận tải quốc tế, các mẫu chuẩn hợp đồng thuê tàu, các quy tắc và thực hành giao dịch,

Qua đó đóng góp đáng kể cho sự phát triển hàng hải quốc tế.

Ví dụ: BIMCO đã soạn thảo mẫu chuẩn hợp đồng thuê tàu định hạn (Baltime), mẫu chuẩn hợp đồng thuê chuyến chở than (Baltcon)… rất được hoan nghênh và sử dụng phổ biến.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.