AWB

Vận đơn hàng không hay còn gọi là Air Waybill (AWB) là loại chứng từ các hãng hàng không hoặc FWD sẽ phát hành cho bạn nhằm xác nhận việc họ đã nhận vận chuyển lô hàng của bạn bằng máy bay.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.