Authorised Economic Operator

Authorised Economic Operator (AEO) là các doanh nghiệp ưu tiên.

Điều kiện trở thành các doanh nghiệp ưu tiên cũng như quyền lợi của họ có sự khác nhau tùy theo quy định của mỗi quốc gia

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.