AMS

AMS là tên viết tắt của Automated Manifest System – hệ thống khai báo kiểm soát hàng hóa vận chuyển bằng tất cả các phương thức xuất nhập khẩu cũng như trong nội địa Hoa kỳ.

Hệ thống này do Cơ Quan Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ thiết lập sau sự kiện 9/11.

Ngoài Hoa Kỳ, một số quốc gia cũng học hỏi và xây dựng hệ thống AMS cho riêng mình như Mexico

Hải quan Hoa Kỳ và Mexico yêu cầu biết bản kê khai của tàu, bao gồm tất cả hàng hóa 24 giờ trước khi tàu rời cảng Xếp hàng. Điều này áp dụng cho tất cả cả hàng hóa có điểm đến cuối cùng là Mỹ và Mexico, cũng như hàng hóa được chuyển đến hoặc trung chuyển tại các quốc gia này

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.