AFR

Bắt đầu từ tháng 3-2014, Ngoại trừ Hồng Kông, tất cả các cảng ở Trung Quốc và Nhật Bản, đều yêu cầu Advance Filing Rule

Điều này áp dụng cho tất cả hàng hóa được nhập khẩu, cũng như hàng hóa trung chuyển qua các quốc gia này.

Advance Filing Rule(AFR) yêu cầu các hãng vận tải và NVOCC nộp hồ sơ điện tử thông tin chi tiết của tất cả hàng hóa trên bất kỳ tàu nào dự định đi đến Trung Quốc hoặc Nhật Bản, 24 giờ trước khi khởi hành từ cảng xuất phát hoặc Cảng xếp hàng (POL)

Nếu trong thời hạn này không đáp ứng những yêu cầu này, hàng hóa không thể được dỡ xuống từ tàu này mà không có sự cho phép của cơ quan hải quan Trung Quốc hoặc Nhật Bản.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.