Advance fee

Đại lý giao nhận (forwarding agent) thường trả trước các chi phí khác nhau cho khách hàng.

Vì điều này thường liên quan đến chi phí gốc được chuyển theo phương thức 1-1, cho nên forwarding agent có thể thu một khoản phí dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền được trả trước được gọi là Advance Fee

Loại phí này còn được gọi là credit limitation.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.