ACEP

ACEP (Approved Continuous Examination Programme) là viết tắt của Chương trình Kiểm tra Phê duyệt được thực hiện Liên tục. Về cơ bản, cứ sau 30 tháng, một container phải được chuyển đến Container Depot để kiểm tra.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.