Đề xuất 5 nhóm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Đề xuất 5 nhóm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, chương trình và các chính sách cho phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội đang được hoàn thiện, đã đề ra được 5 nhóm giải pháp.

Liên quan đến chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, tại buổi họp báo Chính phủ ngày 6/11, ông Phương cho biết, Bộ đã tham vấn các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước để trình dự thảo đến các cấp có thẩm quyền.

Theo đó, nội dung cơ bản của chương trình phục hồi đề xuất 5 nhóm giải pháp trên cơ sở tham khảo các bài học kinh nghiệm của quốc tế, các bài học kinh nghiệm trong quá khứ, đặc biệt là thời kỳ suy thoái kinh tế giai đoạn 2009-2011. Do vậy, các giải pháp đưa ra cũng kết hợp giữa ngắn hạn và căn cơ trong dài hạn.

  • Thứ nhất là nhóm giải pháp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng linh hoạt, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế – xã hội được bình thường. Đây là giải pháp căn cơ, cần để thực hiện các giải pháp khác.
  • Nhóm giải pháp thứ hai liên quan đến an sinh xã hội, đây là vấn đề thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, phát triển hài hòa giữa vấn đề kinh tế và vấn đề xã hội, đặc biệt là hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
  • Nhóm giải pháp thứ ba liên quan đến hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 thời gian qua để có cơ hội phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cũng như có các nguồn lực cần thiết để phục vụ cho chặng đường dài sắp tới.
  • Nhóm giải pháp thứ tư mang tính dài hạn liên quan đến thúc đẩy đầu tư công, bên cạnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch, đầu tư công trung hạn, có đề xuất các điểm nhấn trong việc thúc đẩy đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
  • Nhóm giải pháp thứ năm mang tính chất quản lý, điều hành, đặc biệt hướng tới mục tiêu quản lý rủi ro cũng như kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Về nguồn lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan liên quan đặc biệt là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có tính chất liên quan đến sử dụng nguồn lực như Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội… để xây dựng cân đối nguồn lực hợp lý nhất.

“Chương trình đang trong quá trình hoàn thiện và chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền quyết định”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói.

Theo dõi page Nguyên Đăng để cập nhật những thông tin, tin tức mới nhất.

Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd
Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Group: https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanvietnam
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyenDangVietNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.