CMA CGM tăng giá cước châu Âu trên các tuyến Đại Tây Dương và châu Úc

Hãng tàu CMA - CGM - CMA CGM S.A.

CMA CGM tăng giá cước châu Âu trên các tuyến Đại Tây Dương và châu Úc, có hiệu lực kể từ đầu tháng tư.

Áp dụng cước mới từ Địa Trung Hải trên Đại Tây Dương

CMA CGM sẽ áp dụng giá cước vận chuyển các loại (FAK) từ Địa Trung Hải trên Đại Tây Dương đối với hàng khô, RF, tank và thiết bị đặc biệt kể từ 1/4 như sau:

Từ các cảng chính Địa Trung Hải 20’FT 40’FT
Đến Degrad-des-Cannes, Guiana thuộc Pháp €2,250 €4,375

 

Tỷ giá cũ Tỷ lệ mới
20’ST 40’ST + HC 20’ST 40’ST + HC
Đến Bờ Đông Hoa Kỳ và Vịnh Hoa Kỳ 3.050 đô la Mỹ 4.450 đô la Mỹ 3.550 đô la Mỹ 5.450 đô la Mỹ

 

Tỷ giá cũ Tỷ lệ mới
20’RF 40’RF 20’RF 40’RF
Đến Bờ Đông Hoa Kỳ và Vịnh Hoa Kỳ 6.800 đô la Mỹ 13.050 đô la Mỹ 7.300 đô la Mỹ 14.050 đô la Mỹ

 

Tỷ giá cũ Tỷ lệ mới
20’ST 40’ST + HC 20’ST 40’ST + HC
Đến Bờ Đông Canada 3.050 đô la Mỹ 4.500 đô la Mỹ 3.550 đô la Mỹ 5.500 đô la Mỹ

 

Tỷ giá cũ Tỷ lệ mới
20’RF 40’RF 20’RF 40’RF
Đến Bờ Đông Canada 6.800 đô la Mỹ 13.050 đô la Mỹ 7.300 đô la Mỹ 14.050 đô la Mỹ

 

Tỷ giá cũ Tỷ lệ mới
20’ST 40’ST + HC 20’ST 40’ST + HC
Tới Veracruz & Altamira 3.050 đô la Mỹ 4.500 đô la Mỹ 3.550 đô la Mỹ 5.500 đô la Mỹ

 

Tỷ giá cũ Tỷ lệ mới
20’RF 40’RF 20’RF 40’RF
Tới Veracruz & Altamira 6.800 đô la Mỹ 13.050 đô la Mỹ 7.300 đô la Mỹ 14.050 đô la Mỹ

 

CMA CGM tăng giá cước từ Địa Trung Hải đến Mỹ Latinh

Cùng ngày, CMA CGM sẽ áp dụng mức giá mới cho các container khô và lạnh từ Địa Trung Hải đến Mỹ Latinh.

Từ Med Tây Ban Nha Ý
20’FT 40’FT 20’FT 40’FT
Buenos Aires €600 €1,200 €600 €1,200
Santos €600 €1,200 €600 €1,200
Callao €1,275 €2,250 €1,175 €2,000
San antonio €1,275 €2,250 €1,175 €2,000
Cartagena €1,050 €1,700 €925 €1,450
Kingston €1,075 €1,850 €1,075 €1,850
Cancedo €1,100 €2,000 €1,325 €2,350
Panama €1,325 €1,875 €1,025 €1,750

 

CMA CGM tăng giá cước từ Bắc Âu đến Caribe và Úc

Từ các cảng chính của Bắc Âu 20’FT 40’FT
Đến Pointe-à-Pitre, Guadeloupe €1,475 €2,475
Đến Fort-de-France, Martinique €1,475 €2,475

 

20’ST 40’ST / HC 20’RF 40’RF / RH
Các cảng cơ sở ở Bắc Âu đến các cảng cơ sở của Úc 2,525 đô la Mỹ 5.050 đô la Mỹ 4.200 đô la Mỹ 4.800 đô la Mỹ
Các cảng cơ sở ở Bắc Âu đến các cảng cơ sở của New Zealand 1.925 đô la Mỹ 3.650 đô la Mỹ 3.250 đô la Mỹ 4.875 đô la Mỹ
Các cảng căn cứ Địa Trung Hải đến các cảng căn cứ của Úc 2,525 đô la Mỹ 5.050 đô la Mỹ 3.850 đô la Mỹ 5.000 đô la Mỹ
Các cảng căn cứ Địa Trung Hải đến các cảng căn cứ của New Zealand 2.175 đô la Mỹ 4.075 đô la Mỹ 3.900 đô la Mỹ 5.500 đô la Mỹ

 

Từ Bắc Âu – dãy Hamburg / Antwerp 20’FT 40’FT
Buenos Aires €750 €1,300
Thánh €750 €1,300
Callao €900 €1,300
San antonio €900 €1,300
Cartagena €685 €1,310
Kingston €1,060 €1,785
Puerto Barrios €1,010 €1,785

 

20’ST 40’ST + HC 20’RF 40’RF
Từ các cảng cơ sở ở Bắc Âu đến USEC, Vịnh Hoa Kỳ & USWC 4.000 đô la Mỹ 6.200 đô la Mỹ 7.850 đô la Mỹ 14.700 đô la Mỹ

 

20’ST 40’ST + HC
Từ Bremerhaven, Rotterdam, Antwerp đến Montreal & Halifax 4.150 đô la Mỹ 6.800 đô la Mỹ
Từ Le Havre đến Montreal & Halifax 4.450 đô la Mỹ 7.100 đô la Mỹ

 

20’RF 40’RF
Từ Bremerhaven, Rotterdam, Antwerp, Le Havre đến Montreal & Halifax 7.850 đô la Mỹ 15.000 đô la Mỹ

 

20’ST 40’ST + HC 20’RF 40’RF
Từ các cảng cơ sở ở Bắc Âu đến Veracruz & Altamira 3.950 đô la Mỹ 6.250 đô la Mỹ 7.950 đô la Mỹ 15.000 đô la Mỹ

 

CMA CGM tăng giá cước từ Châu Âu đến Quần đảo Ấn Độ Dương

Ngoài ra, CMA CGM sẽ đặt giá cước mới từ Châu Âu đến Quần đảo Ấn Độ Dương đối với hàng khô, RF, tank, OT, container thuộc sở hữu của người gửi hàng (SOC), kể từ ngày 1/4.

Châu Âu, Scandinavia, Biển Đen & Tây Med đến các đảo thuộc Ấn Độ Dương 20′ 40′ 20’Reefer 40’Reefer
Cước cơ bản (1) €1,425 €2,870 €3,150 €5,700

#containernews

Liên hệ Nguyên Đăng để cập nhật những thông tin hữu ích một cách nhanh nhất

——————————————
Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd
Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Email: ovs.group@nguyendang.net.vn
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyenDangVietNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.