CMA CGM đặt hàng 22 tàu container mới

CMA CGM đặt hàng 22 tàu container mới

CMA CGM đặt hàng 22 tàu container mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường vận chuyển hàng hóa đang nóng

CMA CGM Group đã ký kết với CSSC Group (China State Shipbuilding Corporation) một đơn đặt hàng lớn gồm

  • 6 tàu container LNG-powered 13.000 TEUs
  • 6 tàu container LNG-powered  15.000 TEUs
  • 10 tàu 10 VLSFO-powered 5.500 TEUs

Đơn đặt hàng này nhằm mục đích đáp ứng sự tăng trưởng của thị trường. Các tàu này dự kiến ​​sẽ gia nhập đội tàu của CMA-CGM từ khoảng năm 2023 đến năm 2024.

Việc CMA CGM CMA CGM đặt hàng 22 tàu container mới trong bối cảnh thị trường vận tải hàng hóa tăng trưởng nóng bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19. Trong Quý 1 2021, các hãng tàu đều công bố kết quả kinh doanh khả quan. Thậm chí một số hãng tàu như Maersk còn xô đổ nhiều kỉ lục về doanh thu.

Được biết CSSC là một trong 10 tập đoàn quốc phòng hàng đầu ở Trung Quốc. CSSC sở hữu nhiều bãi tàu khác nhau, nhà sản xuất thiết bị, viện nghiên cứu và các công ty liên quan đến đóng tàu, một số công ty đóng tàu nổi tiếng ở Trung Quốc như Jiangnan Shipyard và Hudong – Zhonghua Shipbuilding hiện đang thuộc sở hữu của CSSC

Bạn cần tìm Freight  Forwarder? Liên hệ Nguyên Đăng ngay

Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd – First Class Freight Forwarder in Vietnam
Address: Room 401, No 1, 329 alleys, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Email: ovs.group@nguyendang.net.vn
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Fanpage English:
https://www.facebook.com/VietnamfreightFWD
Group English:
https://www.facebook.com/groups/nguyendang.net.vn
Fanpage Vietnamese:
https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Group Vietnamese:
https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanvietnam
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyênĐăngViệtNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.