HÀNG DỰ ÁN – PROJECT CARGO

Nguyên Đăng Forwarding không chỉ cung cấp dịch vụ trong nước, chúng tôi còn tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm cung cấp dịch vụ logistics trên phạm vi toàn cầu. Những hình ảnh mô tả quá trình thực hiện các dự án thể hiện sự tập trung cao độ, tinh thần làm việc hăng say, kỹ năng chuyên nghiệp, nguồn lực hùng hậu cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa Nguyên Đăng và mỗi đối tác trong từng dự án

XEM TRÊN INSTAGRAM

PROJECT CARGO