containers.-696×459

với mức điều chỉnh tăng mạnh 0,8 điểm phần trăm cho năm 2021 và mức tăng tương tự -0,9 điểm phần trăm trở xuống cho năm 2022.

với mức điều chỉnh tăng mạnh 0,8 điểm phần trăm cho năm 2021 và mức tăng tương tự -0,9 điểm phần trăm trở xuống cho năm 2022.

Thương mại phục hồi không mạnh như dự báo ban đầu

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments